Judith Turner är en av kvinnorna som uppmärksammas under den kvinnohistoriska månaden. Foto: ArkDes samling.
Publicerat 7 mars, 2023

Kvinnohistorisk installation på ArkDes

Designföremål och filmmaterial från ArkDes samling ska visa på kvinnornas betydelse genom arkitektur- och designhistorien. Det blir dessutom visningar, workshops och skrivstugor.

Lagom till Internationella kvinnodagen inleder museerna Stockholms Kvinnohistoriska och ArkDes tillsammans, med fokus på design och arkitektur. Mellan 7 mars till 9 april kommer Stockholms Kvinnohistoriska att husera med sin installation på ArkDes.

– För att arbetet med att synliggöra kvinnors villkor och bidrag i historien ska accelerera och nå en stor publik behöver vi arbeta tillsammans – och på nya sätt. Samarbete är nyckeln för att förändring ska ske, kommenterar Anna Tascha Larsson, museichef på Stockholms Kvinnohistoriska.

[ Annons ]

Utgångspunkten är att alla föremål i installationen bär på en historia som var och en för sig angår eller påverkar kvinnor på något sätt – historier och berättelser som inte fått det utrymme i offentligheten som de förtjänar. 

Invigningen sker med ett samtal kring hur man kan förändra underrepresentationen av kvinnohistoria i arkiv och samlingar. Senare under månaden följer bland annat möjlighet att gjuta husmodeller skapade av modernismens svenska arkitekturdrottning, Léonie Geisendorf. I programmet finns även skrivstugor, samt visningar där ArkDes intendenter Frida Melin och Max Ahrent berättar om både kända och okända kvinnliga arkitekters arbete och process, vilka finns bevarat i museets samling.

Utöver det arbetar ArkDes intendenter med att inventera originalmaterialet som finns i museets samling, med målet att 2024 kunna visa en helt ny utställning och besöksupplevelse om svensk arkitekturhistoria.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]