Publicerat 20 februari, 2024

Stockholms Handelskammare: Byggkrisen kan kosta Sverige 1 000 miljarder fram till 2030

Byggkrisen kan komma att kosta Sverige 1 000 miljarder kronor fram till 2030. Det beräknar Stockholms Handelskammare i en ny rapport som tagits fram tillsammans med WSP.

"Om byggkrisen fortsätter och inga åtgärder sätts in kan Stockholms- och Uppsala län få se ett aggregerat produktionsbortfall under åren fram till 2030 på motsvarande 343 miljarder kronor. Beräknat på hela landet visar samma scenario ett produktionsbortfall på över 1000 miljarder kronor", heter det i rapporten.

Stockholms Handelskammare skriver att byggkrisen förstärker behovet av reformer som ger en mer välfungerande bygg- och bostadsmarknad.

"Analysen utgår från Boverkets egen bedömning av bostadsbehovet och kostnaderna räknas fram genom att ställa behovet av nya bostäder mot två krisscenarier över bostadsbyggandet", skriver handelskammaren.

Nils Lolk
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]