[ Annons ]

Stockholm hamnar återigen i topp när europeiska städer betygsätts för sitt fastighetsklimat. Förra årets tolfteplacering har i år bytts mot en femteplats när drygt 600 personer från branschen får tycka till i en årlig fastighetsmarknadsrapport från PwC och Urban Land Institute (ULI).
Publicerat 15 mars, 2011

Stockholms fastighetsklimat i topp

Stockholm hamnar återigen i topp när europeiska städer betygsätts för sitt fastighetsklimat. Förra årets tolfteplacering har i år bytts mot en femteplats när drygt 600 personer från branschen får tycka till i en årlig fastighetsmarknadsrapport från PwC och Urban Land Institute (ULI).

Rapporten visar på en stark tilltro till de nordiska ländernas fastighetsmarknader och Stockholm är den stad som anses vara mest intressant i regionen, med topplaceringar när det gäller fastighetsutveckling.

[ Annons ]

– Vi ser att München, Istanbul och London lyfts fram som de starkaste städerna ur ett investeringsperspektiv, men Stockholm stärker nu sin position i Europa. Flera av respondenterna lyfter fram de höga omsättningsvolymerna på marknaden i Stockholm som en positiv aspekt. Sedan 2007 ser vi också för första gången i år en uttalad vilja att investera i kontorsfastigheter och det märks som en tydlig trend för Stockholm som spås leda den utvecklingen, kommenterar Robert Fonovich, branschansvarig för Fastigheter inom PwC i Sverige.

Rapporten slår även fast att fastighetsbranschen står inför stora utmaningar under 2011.

  • Enligt undersökningen finns det en investeringsvilja i fastighetsmarknaden hos såväl institutioner som fastighetsfonder bland annat från Asien. Men utvecklingen kompliceras av ovissheten kring lånemarknaden.
  • Nya Basel III-regler kan försvåra och eventuellt fördyra bankernas utlåning vilket kan komma att försvaga fastighetsmarknaden på sikt.
  • Påverkan av nya regelverk för fastighetsfonder

– Undersökningen visar att det pågår en konsolidering bland de pan-europeiska fastighetsinvesterarna och att de som har förmågan att anpassa sig när det gäller investeringsstrategier och personalstruktur kommer att vara mest framgångsrika, avslutar Robert Fonovich.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]