Foto: Shutterstock
Publicerat 22 januari, 2018

Stockholms central har miljöcertifierats

Stockholms centralstation har fått en uppgradering. Sedan årsskiftet är den 150 år gamla byggnaden miljöcertifierats enligt standarden Breeam In-Use.

Ägaren av Stockholms centralstation, Jernhusen, har tagit hjälp av konsultföretaget Cowi i arbetet med att miljöcertifieringen. Syftet är att förbättra byggnadens hållbarhetsprestanda samt sänka driftkostnaderna.

[ Annons ]

Utvärderingen sker i tre delar. Del ett bedömer byggnadens miljöprestanda, del två utvärderar drift och underhåll och del tre mäter hållbarhetsarbetet.
En Bree in-use-certifiering kan nå olika nivåer. Stockholms centrals fick omdömet Very good.
– Vi valde att testa BREEAM In-Use då vi tror att det är ett system som passar bra för den specifika typ av byggnad en centralstation är, men också för att vi både får ett kvitto på miljöprestandan på byggnaden samtidigt som vi kan se hur vi som förvaltande organisation kan förbättra oss i det kontinuerliga arbetet och i relationen till våra hyresgäster. Med olika specialister inblandade har COWI hjälpt oss att få projektet att flyta på bra. Nu har vi en bra grund för att fortsätta vårt hållbarhetsarbete, säger Saga Jernberg, Hållbarhetsstrateg hos Jernhusen.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]