[ Annons ]

Vinnarna av Stockholms Arkitektförenings pris Guldrummet 2021: Helen Runting, Karin Matz och Rutger Sjögrim från Secretary. Abirascid Hemlin från Studio Abirascid Hemlin vann Guldrummet 2022. Foto: Sören Andersson
Publicerat 13 april, 2022

Stockholms Arkitektförening prisade dubbelt

Föreningen delade nyligen ut Guldrummet för 2021 och 2022 – priserna gick till en bok om bostadsbristens bostäder respektive arbetet med arkitekturmodellbyggen.

Priset Guldrummet, som utgörs av en summa på 40 000 kronor och en skulptur av Gunilla Bandolin, delas ut av Stockholms Arkitektförening, en lokalförening inom fack- och branschförbundet Sveriges Arkitekter. Syftet är att uppmärksamma arkitekturgärningar och verk som visar på vidden, djupet och möjligheterna för arkitekturen som kultur.

2021 års pris gick till arkitektkontoret Secretary för en bok om bostadsbristens bostäder.

[ Annons ]

– Vi tog fram boken för att vi ville få upp bostadsfrågan på agendan. Nationellt men framför allt regionalt borde bostadsbristen vara en huvudfråga, men det verkar ändå vara svårt att prata om den. Det här är vårt bidrag. Den kanske är nördig med alla planer, men vi hoppas att den talar på ett sätt som når fler utanför arkitektur och planering. Vårt drömscenario är att den ska bidra till diskussionen om hur vi bygger det nya Stockholm, kommenterar Karin Matz, arkitekt på Secretary.

Juryns motivering lyder: ”Ett gediget, metodiskt sökande och sorterande som givit ett sätt att i bokform systematiskt ordna, sammanfatta och analysera vår tids bostadsbyggande i ett snabbt växande Stockholm. Närmare bestämt alla de bygglov för flerbostadshus som beviljades under år 2017. Och i vidare bemärkelse vår tids och vårt samhälles förändrade värderingar och förväntningar.

Med det konsekventa upprepandet, boken igenom, av vårt yrkes grundformat för att representera det arkitektoniska rummet – planen, sektionen, elevationen – skapar Secretary ett samlat arkiv att förlita sig till. Byggnadsförslagen blir jämförbart avläsbara och möjliga att diskutera både som enskilda objekt och som en större rörelse. Med alltid träffande, ibland kärleksfulla och ibland humoristiska formuleringar lyckas Secretary både initiera och ge oss underlag för diskussionen om under vilka rumsliga villkor det mänskliga livet i staden ska utspela sig.”

2022 års pris utdelades till Studio Abirascid Hemlin för arbetet med arkitekturmodellbyggen och ritningar. I motiveringen står det bland annat: ”Vi vill uppmärksamma en arkitektonisk arbetsprocess som vittnar om ett envetet och sensibelt sökande efter rummens ordningar, karaktär och skönhet, både vad gäller helheten och varje del. Handlaget i ritningarna och modellbyggandet, men även associationerna och referenserna talar om en syn på arkitektur som del i ett större kulturellt sammanhang i vår tid och samtidigt inskriver sig som ännu ett led i en längre tradition.”

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]