Foto: Shutterstock
Publicerat 13 juni, 2018

Stockholmarna – Sveriges största miljöbovar

Med hög konsumtion och klimatpåverkande levnadssätt är det storstadsborna som är Sveriges miljöbovar. Det är Sveriges ”hålor” i glesbygden som är de klimatsmarta orterna menar organisationen Hela Sverige lever.

Stockholmarna lever tätt, åker mycket kollektivtrafik och delar på infrastruktur – allt det som minskar klimatpåverkan. Men samtidigt är stockholmaren också den som orsaker störst utsläpp av växthusgaser per capita enligt en analys gjord av organisationen Hela Sveriga ska leva. Klimatsnålast invånare bor i mindre städer och på landsbygden.

[ Annons ]

– Det som brukar betecknas som “hålor” – det vill säga våra mindre orter – är verkligt klimatsmarta samhällen. Nya gröna stadsdelar i storstäderna verkar däremot inte bidra till att minska utsläppen”, säger Ylva Lundkvist Fridh från Hela Sverige ska leva.

Främsta skälet till storstädernas stora klimatpåverkan är att det finns ett starkt orsakssamband mellan inkomstnivå och klimatpåverkan. Storstadsbor i Sverige  tjänar i snitt 88 929 kronor mer per år än personer bosatt i en glesbygdskommun. Pengarna går till ökad konsumtion och inte minst ökat resande med flyg. Beräkningen som Hela Sverige ska leva bygger jämförelsen på tar alltså även med de utsläpp som vi med vår konsumtion orsaker utanför Sveriges gränser.

Ser man bara till produktionen i Sverige har klimatpåverkan minskat med 25 procent sedan 1990. Men räknar man med svenskarnas konsumtion så har vi tvärtom ökat våra utsläpp med 50 procent under samma period enligt Hela Sverige ska leva.

Representanterna anser att allt för mycket fokus och offentliga medel går till satsningar för att minska klimatpåverkan i storstäderna och de ställer sig frågan om det ger rätt resultat med tanke på storstadsbornas levnadssätt.

– Det görs parker, man subventionerar elcyklar och så vidare. Resultatet är att storstadsmiljöerna allt mer attraktiva vilket ökar utflyttningen från städer där folk har lägre totalt utsläpp av koldioxid, säger Ylva Lundkvist Fridh.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Opinion ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]