[ Annons ]

Dålig is- och snöröjning är ett stort problem på Stockholms gator anser 70 procent av Stockholmarna i en nyligen genomförd undersökning av SKOP på uppdrag av Fastighetsägarna Stockholm.
Publicerat 5 december, 2013

Stockholmare: Dålig snö- och isröjning stort problem

Dålig is- och snöröjning är ett stort problem på Stockholms gator anser 70 procent av Stockholmarna i en nyligen genomförd undersökning av SKOP på uppdrag av Fastighetsägarna Stockholm.

Nu verkar det som att snösäsongen närmar sig och med det följer vissa problem. Sju av tio stockholmare anser att dålig is- och snöröjning är ett stort problem.

[ Annons ]

–  Vi vet av erfarenhet att snö- och isröjning alltid ställer till problem när snö och kyla väl etablerat sig, säger Per Forsling, utvecklingschef på Fastighetsägarna Stockholm. Därför har vi bland annat en överenskommelse med Stockholms stad i syfte att öka framkomligheten på stadens gångbanor.

Överenskommelsen säger att all snö som skottas från tak, samt den is som bildas på grund av att dagvatten leds ut från stuprör på gångbanan, ska tas om hand av fastighetsägaren. All takskottning ska föregås av en avspärrning för att garantera säkerhet för trafikanter och fordon. Snö från tak ska i samband med takskottning flyttas från gång- och cykelbana mot körbana och isbildning från stuprör ska halkbekämpas eller tas bort. Allt för att underlätta framkomligheten för gående och cyklister.

 

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]