[ Annons ]

Publicerat 6 april, 2016

Stockholm vill chockhöja markhyrorna

Höjda tomträttsavgälder i Stockholms kommun kan slå hårt mot hyresgästerna eller mot fastighetsägarna. Fattar kommunen beslut om höjningar riskerar hyran att åka upp med 1 250 kronor i månaden från april 2018.

I Stockholm stad finns cirka 10 800 flerbostadsfastigheter och av dem är det 3 900 fastigheter som står på mark med tomträtt. Cirka hälften är hyresfastigheter. Tomträttsavgälderna har historiskt varit låga och det för att stadens policy länge var att även stockholmare med låg inkomst ska kunna bygga en egen bostad eller hyra en lägenhet. Men under 90-talet höjdes avgälderna succesivt, fast bara fram till 2004.

[ Annons ]

Nu vill Exploateringskontoret i Stockholm stad höja avgälden inte minst på grund av stora värdestegringar. Enligt deras beräkningar kan det under en tioårsperiod ge ökade intäkter till staden med cirka 600 miljoner per år. För villaägare som inte har friköpt tomt, bostadsrättsföreningar och ägare av hyresfastigheter skulle en höjning leda till rejäla kostnadsökningar.

Höjningarna varierar beroende på var fastigheten ligger i staden. Enligt de beräkningar som gjorts ligger markvärden idag i intervallet 2 500–27 000 kr per kvadratmeter. Trettio procent ska utgöra underlaget till avgälden i förslaget. Efter höjningen fram till 2018 vill kontoret ha en tvåprocentig årlig höjning fram till 2027. Läs mer här. 

Det största höjningarna skulle drabba fastighetsägare i innerstan där kostnaden utslagen för en 77 kvm stor lägenhet blir 1 250 kronor i månaden. I Skärholmen runt 20 kronor i månaden och i Tensta en sänkning med 100 kronor i månaden.

På Fastighetsägarna Stockholm har man ännu inte analyserat konsekvenserna av förslaget och vill därför inte kommentera saken.

– Ärendet kommer att gå vidare till exploateringsnämnden och då blir vi en remissinstans. I det läget kommer vi att ha en bild klar över hur det slår och vad våran ståndpunkt blir, säger Henrik Tufvesson, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna Stockholm.

Om det blir en höjning av avgälderna kan inte automatiskt hyresvärden föra över kostnaden till hyresgästerna. Det blir i så fall en fråga i hyresförhandlingarna med Hyresgästföreningen.

Ärendet ska upp i exploateringsnämnden den 14 april. Liberalerna har redan deklarerat att man motsätter sig en höjning.

– Chockhöjningen kommer särskilt att drabba de som bor i områden där priserna ökat men som har helt vanliga eller låga inkomster, som pensionärer. För Liberalerna är det självklart att vi måste bygga fler hyresrätter och fler bostadsrätter i hela Stockholm, men det löser vi inte genom att chockhöja boendekostnaderna för människor som redan bor här, säger Abit Dundar (L), gruppledare i exploateringsnämnden.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]