Under sommaren invigdes Citybanan, detta medför en fördubblad kapacitet genom centrala Stockholm.
Publicerat 18 september, 2017

Stockholm tuffar på 

Stockholm, motorn i Sveriges ekonomi, har fortsatt högt tryck i fastighetssektorn, inte minst på bostäder. Ett kraftigt ökat bostadsbyggande skapar risk för ett tillskott som kan skapa obalans mellan utbud och efterfrågan.

KONTOR | Kontorshyresnivåerna har stigit under de senaste åren, och ligger nu på en historiskt hög nivå. Detta är ett resultat av en begränsad nyproduktion och låg konverteringsgrad av andra lokaler till kontorsytor samt låg vakansgrad.

[ Annons ]

Då trycket på kontorslokaler är fortsatt högt förväntas hyresnivåerna öka något under hösten. Bristen på kontorslokaler i Stockholms mest centrala delar gör att närområden också visat en stabil utveckling. De närförorter som ökat mest i popularitet är främst de med bra kommunikationer och ett brett serviceutbud.

HANDEL | Butikshandeln är satt under press men våren 2018 öppnar H&M-gruppens nya varumärke Arket sin första butik i Sverige i en av Hufvudstadens fastigheter på Biblioteksgatan – ungefär 1 000 kvadratmeter fördelat på tre plan.

Foto: H&M.

I februari förvärvade CBRE Global Investors Bromma Blocks i västra Stockholm. Köpcentrumet omfattar cirka 57 000 kvadratmeter. Där planeras det för en tillbyggnad som skulle kunna resultera i en dubblering av retailytorna.

BOSTÄDER | Under 2016 färdigställdes nästan 14 000 nya bostäder, vilket kan jämföras med samma siffra för 2014 som var cirka 9 000. Flera aktörer har valt att bredda sin verksamhet med satsningar på bostadsutveckling och tillskottet av nya aktörer är stort med en tilltagande risk för överetablering, då ett kraftigt ökat bostadsbyggande skapar risk för ett tillskott som kan skapa obalans mellan utbud och efterfrågan.

På transaktionsmarknaden i Sverige råder en fortsatt hög aktivitet inom bostadssegmentet, även om andelen av den totala omsättningen på svensk fastighetsmarknad minskade under kvartal 1, 2017. Med en mycket hög omsättning i slutet av kvartal 2 är bostäder återigen det dominerande inslaget på marknaden, med cirka 30 procent.

Största köpare av bostäder under första halvåret 2017 är D. Carnegie, Folksamgruppen, Heimstaden och Willhem, samt institutioner och pensionsbolag. På säljarsidan under 2017 är det fortsatt de kommunägda bostadsbolagen som dominerar.

INVESTERINGSMARKNAD | En av de största transaktionerna under året är försäljningen av Sabbatsberg 24, mer känd som Stockholm Vatten. Objektet omfattar cirka 13 000 kvadratmeter och förvärvades av Castellum till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 800 000 000 kr, motsvarande 65 000 kronor per kvadratmeter.

Riskaptiten inom bostadssegmentet har ökat påtagligt de senaste åren vilket syns bland annat i att miljonprogrammets fastigheter, trots stora underhållsbehov, utgör attraktiva investeringsobjekt i delmarknader med stark befolkningstillväxt och liten hyresrisk.

Jan Tärnell,
NAI Svefa 

Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg Foto: Christoffer Edling.

ATRIUM TROR FORTSATT PÅ BOSTÄDER

Atrium Ljungberg som till största delen förvaltar och utvecklar stadsmiljöer i Stockholm har de senaste åren även projekterat för många nya bostäder. En utveckling som man planerar att fortsätta med trots signaler om att marknaden mättats för nyproduktion.

– Förutom de 1 200 bostäder som just nu planeras i och omkring Sickla, så planerar vi även bostäder som en del av vårt projekt Bas Barkarby i Järfälla, säger Annica Ånäs, vd på Atrium Ljungberg.

Hon berättar att bolaget framförallt såg två utmaningar när de beslutade sig för att gå in på bostadsmarknaden; resurser och detaljplaner.

– Vi har ett strategiskt samarbete med vårt dotterbolag TL Bygg och har rekryterat flera nyckelpersoner med hög kompetens. Vad gäller detaljplaner så är det en resursfråga för kommunerna för att få dessa på plats. Det finns alltid en risk att det drar ut på tiden, säger Annica Ånäs.

Robin Bratt

Läs också:

http://fastighetstidningen.se.hemsida.eu/foretagen-vill-vara-i-attraktiva-city/

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]