[ Annons ]

EU-kommissionen bidrar med 25 miljoner euro när Stockholms stad ska leda det europeiska projektet GrowSmarter. Målet är att minska energiförbrukningen och utsläppen från transporter med 60 procent i utvalda områden – samtidigt som det skapar tillväxt och nya jobb.
Publicerat 7 oktober, 2014

Stockholm leder europeiskt hållbarhetsprojekt

EU-kommissionen bidrar med 25 miljoner euro när Stockholms stad ska leda det europeiska projektet GrowSmarter. Målet är att minska energiförbrukningen och utsläppen från transporter med 60 procent i utvalda områden – samtidigt som det skapar tillväxt och nya jobb.

Med hjälp av smarta miljötekniklösningar ska fler jobb skapas och städer växa, samtidigt som de blir mer energieffektiva, lättframkomliga och attraktiva för invånarna. Stockholm blir, tillsammans med  Barcelona och Köln, en så kallad lighthouse-stad med demonstrationsområden där sammanlagt 12 lösningar ska testas och utvärderas. I Stockholm är  Årstastråket och Slakthusområdet de utvalda områdena.

[ Annons ]

Målet med projektet är att minska energiförbrukningen och utsläppen från transporter med 60 procent i de utvalda områdena samtidigt som det skapar tillväxt och nya jobb. Åtta europeiska städer och ett antal miljöteknikföretag deltar.
– Vi är väldigt glada och stolta över det här uppdraget. Stockholm ligger redan i framkant när det gäller hållbar stadsutveckling, men det här innebär att vi kan ta ytterligare ett stort kliv framåt i omvandlingen av Stockholm till en smart, grön stad som kan vara ett föredöme för andra städer i Europa, säger Gustaf Landahl, projektkoordinator och avdelningschef på Miljöförvaltningen?i Stockholms stad. Stockholm,  vilket innebär att de kommer att ha  där olika det Årstastråket och Slakthusområdet.

I Årsta ska man bland annat använda sig av styrda flöden av fjärrvärme och energieffektivisering av byggnader som ska undersökas. Det finns också planer för lånecykelsystem, bilpooler och varuleveranser med cykelbud ända fram till de boendes dörr.
– Tillväxt är ett viktigt mål i Europa och ska tillväxten vara hållbar måste den skapas genom smarta miljötekniklösningar. Vi räknar med att det här projektet kommer att ge 1 500 nya jobb i pilotområdena och i nära samarbete med miljöteknikföretagen, säger Gustaf Landahl.

EU kommissionen bidrar med 25 miljoner euro.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]