[ Annons ]

Hållbar stadsutveckling är ledstjärnan för Stockholms stads innovationsplattsform som nu beviljats 5,6 miljoner kronor i stöd från Vinnova. Foto: Yanan Li
Publicerat 1 februari, 2016

Stockholm beviljas 5,6 miljoner för hållbar stadsutveckling

De kommande tre åren ska innovationsplattformen Hållbara Stockholm utvecklas för 12 miljoner kronor. Målet är att stödja innovationer som snabbare kan bidra till målet om 140 000 nya bostäder till år 2030.

Vinnova har anslagit 5,6 miljoner kronor till Stockholms stad och dess samarbetspartners KTHs Centrum för hållbart samhällsbyggande, SP Sveriges tekniska forskningsinstitution och Swedish ICT. Pengarna ska användas för att utveckla innovationsplattformen Hållbara Stockholm. Genom att parterna själva bidrar med samma summa kommer totalt ca 12 miljoner att satsas i projektet under en treårsperiod.

[ Annons ]

Målet med projektet är stärka stadens innovationsförmåga genom att utveckla och erbjuda ett systematiserat kunskaps- och processtöd. Rent konkret innebär det att projektets parter tillsammans kommer att utveckla och driva kompetensutveckling, nätverk och andra verktyg så att nya idéer och innovationer lättare och snabbare kan bidra till arbetet med att skapa 140 000 bostäder på ett hållbart sätt till 2030, inte minst med hjälp av nya digitala verktyg och plattformar.

Det är fantastiskt roligt att Vinnova stödjer oss i arbetet med att systematisera lärandet. Genom att skapa metoder att ta tillvara positiva erfarenheter i våra pågående hållbara stadsutvecklingsprojekt som Hammarby Sjöstad och Norra Djurgårdsstaden så kan dessa få fäste på en bredare front i hela Stockholm. Det är viktigt idag med de utmaningar som ett snabbt växande Stockholm innebär, säger Gunnar Björkman, Innovationsdirektör i Stockholms stad.

I projektet kommer SP och Swedish ICT att samarbeta med Stockholms Stad och KTH för att möta utmaningarna inom framtidens bostadsförsörjning och tillvarata digitaliseringens möjligheter.

– Stockholm befinner sig i en spännande, växande fas som kräver att alla stadens aktörer arbetar gemensamt för att nå nya insikter. Innovationsplattformen utgör en viktig arena för detta arbete, säger Muriel Beser Hugosson, Dekanus på KTH, Arkitektur och samhällsbyggnad.

Projektet koordineras av Stockholms stad, exploateringskontoret, och stöds från stadsledningskontoret. Samarbetspartners är KTH, SP och Swedish ICT. Projektet kommer också samarbeta med med de kommuner som tidigare fått stöd från Vinnova för att utveckla innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer; Malmö, Göteborg, Lund och Borås.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]