[ Annons ]

Efterfrågan på lager- och industrifastigheter har vuxit i Uppsala under de senaste åren och pla-neras öka bland annat i Boländerna och Östra Fyrislund. Foto: Shutterstock
Publicerat 7 mars, 2023

Stiltje i Uppsala förutom för lager och industri

I takt med att allmänna ekonomiska oron fortskrider råder det stiltje i Uppsalas fastighetsmarknad. Lager och industrifastigheter kan dock ändå komma att locka investerare som söker mer högavkastande fastigheter under 2023.

Lager

Efterfrågan på lager- och industrifastigheter har vuxit i Uppsala under de senaste åren. Allt fler befintliga verksamhetsområden i mer centralt belägna delar av Stockholm har omvandlats till bostäder vilket har gynnat utveckling av fler verksamhetsområden i Stockholms utkanter samt omkringliggande län.

[ Annons ]

I analyser gjorda av Region Stockholm kommer även behoven av varutransporter i regionen att öka fram till 2050.

I Uppsala är Boländerna/Östra Fyrislund och Librobäck utpräglade verksamhetsområden där de högsta hyrorna inom kommunen finns. Särskilt Östra Fyrislund, som har ett mycket gott strategiskt läge i nära anslutning till motorled (E4:an), är attraktivt för verksamheter.

Svefa bedömer att hyrorna inom dessa områden finns inom intervallet 850–1 450 kr/kvm och att vakansgraden uppgår till 5–7 procent beroende på byggnadernas skick, standard, mikroläge och ålder.

De höga hyrorna påverkar i sin tur det underliggande markvärdet vilket även ett antal affärer visat på under 2022. Markuppgörelserna i Librobäck har gjorts upp på mellan 2 000–2 200 kr/kvm TA och i Östra Fyrislund omkring 2 500 kr/kvm TA.

Kontor 

Marknaden är avvaktande. Mindre kontor är fortsatt relativt lättuthyrda – större lokaler generellt mer svåruthyrda.

Handel 

Viss återhämtning. Vissa fastighetsägare godtar lägre indexering av hyrorna för att undvika allt för stora vakanser.

Bostäder 

Bostadsrätter ner med ca 11% det senaste året. Dyrare finansiering har pressat priserna för hyresbostäder.

Investeringsmarknad 

Få affärer och avvaktande marknad. Bedömningen är att fler uppgörelser kommer till när inflationstakten planar ut.

Louise Melander, Svefa

– Det finns inte så mycket mark till stora logistiketableringar förutom i Rosersberg och Fullerö, säger Robert Ahlstedt, affärsområdeschef för Castellum i Uppsala. Foto: Castellum

ÖKAT UTBUD OCH NÅGOT SJUNKANDE HYROR

Till stor del i balans. Så karaktäriserar Robert Ahlstedt, affärsområdeschef för Castellum i Uppsala marknaden just nu – såväl för kontor som verksamhetslokaler.

– Kontor har det under lång tid varit brist på och vi har haft osunt låga vakansgrader. Men det som hänt de senaste åren är att det tillkommit projekt som vi, Vasakronan, Bonnier fastigheter och kommunen, byggt, säger Robert Ahlstedt.

Det rör sig om kontor mer anpassade till dagens behov där arbetsgivarna är måna om att personalen ska komma tillbaka till arbetsplatserna efter den långa pandemi-
jobba-hemma-perioden.

Ett sådant projekt hos Castellum är Kungspassagen i centrala Uppsala där hyresgästerna flyttade in under 2022.

– I princip allt är uthyrt, och till det som är topphyra i Uppsala, 3 500 kronor per kvadratmeter. Nu har vi det senaste halvåret sett något sjunkande hyror på grund av en mer avvaktande marknad och ett ökat utbud, säger Robert Ahlstedt.

Castellum är förberedda att dra i gång nästa stora kontorsprojekt i främre Boländerna där bolaget har byggrätter för 30 000 kvadratmeter.

Robert Ahlstedt anser inte att Uppsala är en logistikstad.

– Det finns inte så mycket mark till stora logistiketableringar förutom i Rosersberg och Fullerö. Däremot finns det byggbar mark till verksamhetslokaler. Vi har själva satsat i Fyrislund där vi uppfört en helt ny distributionsanläggning till PostNord, säger Robert Ahlstedt.

 David Grossman

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]