Publicerat 31 mars, 2021

Stillsam premiärhandel för Krona Public Real Estate på Spotlight

Fastighetsbolaget Krona Public Real Estate började i dag den 31 mars att handlas på Spotlight Stock Market. Aktien handlas med kortnamnet KRONA.

Det nystartade bolaget äger och förvaltar en samhällsfastighetsportfölj i Kongsberg, Norge om 38 700 kvadratmeter varav 12 700 kvadratmeter utgörs av en parkeringsanläggning. Huvudbyggnaden Krona färdigställdes 2015 och omfattar 24 000 kvadratmeter innehållande undervisningslokaler, bibliotek, biograf, musikteater och kontor för Kongsberg kommun. Portföljen omfattar även fyra mindre fastigheter.

Fastigheterna har sex olika hyresgäster varav de tre största utgörs av det statliga universitetet i Sørøst Norge, det kommunala fastighetsbolaget Kongsberg Kommunale Eiendom och Norges största län Viken fylkeskommune, som tillsammans representerar 97 procent av de årliga hyresintäkterna. Den genomsnittliga återstående kontraktslängden vid förvärvet uppgick till drygt 14 år.

Bolaget har inför noteringen genomfört en kapitalisering om 448,4 miljoner kronor till teckningskursen 100 kronor per aktie som delfinansiering av förvärvet av fastigheterna. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management.

Handeln i aktien har är stillsam och klockan 14.00 hade bara fyra avslut i aktien gjorts. 480 aktier har bytt ägare till kurser mellan 99 och 100 kronor, totalt 47 530 kronor. Bolaget har 4,48 miljoner aktier utestående och börsvärdet är 444 miljoner kronor.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]