Området Hagalund i Solna blir platsen för ett nystartat BID-samarbete. Foto: Wikimedia
Publicerat 19 december, 2018

Tryggare Sverige lanserar Kunskapscentrum för platssamverkan

Det nystartade Nationellt kunskapscentrum för platssamverkan ska ge råd och stöd till kommuner och fastighetsägare som vill driva BID-liknande samarbeten. Bakom initiativet står stiftelsen Tryggare Sverige.

På flera håll i Sverige finns redan idag ett flertal projekt som mer eller mindre jobbar enligt BID-modellen (Business improvement districts).

[ Annons ]

– Det är såklart bra och vi ser ett stort behov av att praktisera det på fler håll i Sverige, säger Magnus Lindgren, på stiftelsen Tryggare Sverige.

Men han menar att det idag råder viss begreppsförvirring. De svenska projekten är alla varianter på den modellen från New York City som är den tydligaste förebilden när samverkansformen tillämpas på allt fler håll i Europa. Magnus Lindgren ser ett behov av att hitta en gemensam plattform för hur den svenska varianten ska se ut.

Kunskapscentret främsta uppgift blir att samla internationell forskning och erfarenhetsbaserad kunskap och försöka hitta sätt att anpassa detta till svenska förhållanden.

Stora fastighetsbolag som Jernhusen, ICA Fastigheter, Rikshem och Vasakronan finns med i samverkansgruppen. Här ingår även KTH, Säkerhetsbranschen, Livsmedelshandlarna och Hyresgästföreningen. Man samarbetar även med några av världens ledande experter på platssamverkan.

Magnus Lindgren menar att dagens debatt i alltför hög grad fastnat i krav på fler poliser, ny lagstiftning och hårdare tag

– Jag förkastar det naturligtvis inte helt. Men jag har både som praktiker och akademiker kunnat se hur brottsligheten gått så långt att vi inte längre kan ”arrestera” oss ur situationen. Nu måste vi börja arbeta förebyggande. Diskussionen om hur det ska ske har helt saknats i valrörelsen.

Även om det officiella startdatumet är den 1 januari så har man redan engagerat sig i ett konkret projekt. I Hagalund, Solna ska BID-samverkan dra igång inom en mycket snar framtid. Enligt Magnus Lindgren kommer det i högre utsträckning att likna den internationella BID-modellen än andra svenska projekt.

– Vi har delvis andra angreppssätt. Men främst handlar det om att vi kommer att involvera näringslivet mycket tydligare, säger Magnus Lindgren.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]