Publicerat 14 februari, 2022

Sterner Stenhus minskat innehav i Nischer Properties, slipper budplikt

Sterner Stenhus har avyttrat 3,875 miljoner aktier i fastighetsbolaget Nischer Properties, detta med syftet att slippa behöva lägga ett budpliktsbud. Det framgår av ett pressmeddelande.

Den riktade nyemission som Nischer genomförde tidigare i år drog upp Sterner Stenhus innehav till 40,7 procent av kapitalet och rösterna i Nischer. Enligt Takeover-regler skulle därmed storägaren antingen inom fyra veckor lämna ett erbjudande om förvärv av resterande aktier i Nischer eller minska sitt innehav i bolaget till mindre än 30 procent av rösterna.

Innehavet är nu 29.1 procent av aktierna och rösterna.

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]