Publicerat 4 februari, 2022

Sterner Stenhus har passerat budpliktsgräsen i Nischer Properties, avser att minska sitt innehav

Sterner Stenhus har tillträtt 3,05 miljoner aktier i fastighetsbolaget Nischer Properties. Det framgår av ett pressmeddelande.

Tidigare idag rapporterades till Finansinspektionens insynsregister en försäljning av motsvarande aktiepost av Investment Weps, som är närstående Tommy Marklund som är styrelseordförande i Nischer Properties.

Den riktade nyemission som Nischers bolagsstämma den 14 januari beslutade om har vidare registrerats hos Bolagsverket. Sterner Stenhus innehav uppgår därefter till 40,7 procent av kapitalet och rösterna i Nischer.

Sterner Stenhus måste således, enligt Takeover-regler för vissa handelsplattformar utfärdade av Kollegiet för svensk bolagsstyrning, antingen inom fyra veckor lämna ett erbjudande om förvärv av resterande aktier i Nischer eller minska sitt innehav i bolaget till mindre än 30 procent av rösterna.

Sterner Stenhus avser att inom fyra veckor avyttra aktier i Nischer så att innehavet understiger 30 procent av rösterna och därmed undvika att utlösa budplikt. Sterner Stenhus kommer att offentliggöra avyttringen genom ett separat pressmeddelande.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]