Publicerat 13 oktober, 2021

Stenhus Fastigheters resultat ökar med cirka 430 miljoner efter externa värderingar av fastigheter

Fastighetsbolaget Stenhus Fastigheter har låtit utföra externa värderingar avseende samtliga bolagets fastigheter samt genomfört en preliminär förvärvsanalys avseende förvärvet av Maxfastigheter.

Värderingarna och förvärvsanalysen medför en ökning av resultatet om cirka 430 miljoner kronor vilket kommer att framgå av den kommande delårsrapporten. Detta motsvarar en substansökning om drygt 1,75 kronor per aktie, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Av värderingarna framgår att det sammanlagda marknadsvärdet på bolaget fastigheter per den 30 september 2021 kommer att uppgå till cirka 6 600 miljoner kronor. Detta innebär en total värdeökning om cirka 460 miljoner kronor jämfört med senaste värdering av fastigheterna per den 30 juni 2021, av detta avser cirka 200 miljoner kronor effekter av förvärvet av Maxfastigheter. I samband med förvärvet av Maxfastigheter har bolaget redovisat en reserv om totalt 30 miljoner kronor, främst hänförlig till refinansieringskostnader.

Sammantaget innebär ovanstående att bolagets resultat före skatt under det tredje kvartalet 2021 kommer öka med cirka 430 miljoner kronor exklusive förvaltningsresultatet, vilket motsvarar cirka 1,75 kronor per aktie.

Ordinarie delårsrapport kommer den 23 november 2021.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]