Publicerat 23 februari, 2021

Stenhus Fastigheters förvaltningsresultat blev 9 miljoner kronor under fjärde kvartalet

Fastighetsbolaget Stenhus Fastigheter redovisar ett substansvärde per aktie om 10,55 kronor i fjärde kvartalet, detta sett till EPRA NTA. Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Då moderbolaget och koncernen är nybildade under 2020 saknas jämförelseposter. Siffrorna som anges avser september till och med december. Bolaget noterades på First North i slutet av november 2020.

Hyresintäkterna uppgick till 19,3 miljoner kronor.

Driftnettot uppgick till 16,1 miljoner kronor.

Förvaltningsresultatet uppgick till 9 miljoner kronor.

Resultatet före skatt var 81,6 miljoner kronor. Resultatet efter skatt blev 71 miljoner kronor.

Resultat per aktie hamnade på 0,71 kronor.

Ingen utdelning föreslås.

Likvida medel uppgick till 387 miljoner kronor.

Substansvärde, EPRA NTA, per aktie låg på 10,55 kronor.

"Pandemin som härjat i snart ett år har satt fokus på samhällsstrukturers känslighet mot framtida störningar av likartad karaktär. Stenhus Fastigheters affärsmodell har visat sig vara motståndskraftig mot sådana störningar. Som exempel kan nämnas att bolaget inte har haft något konstaterat hyresintäktsbortfall p.g.a. COVID?19 samt att flera större uthyrningar trots detta har avtalats", kommenterar vd:n Elias Georgiadis.

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]