Publicerat 3 mars, 2021

Stenhus Fastigheter vill köpa Maxfastigheter för drygt 1 miljard kronor

Fastighetsbolaget Stenhus Fastigheter lägger bud på Maxfastigheter som värderar bolaget till 1 107 miljoner kronor. Erbjudandet värderar varje aktie i Maxfastigheter till 44,40 kronor aktien och varje befintlig teckningsoption till 14,80 kronor baserat på gårdagens stängningskurs.

"Stora likheter finns mellan Stenhus Fastigheter och Maxfastigheter avseende geografi, lokalslag, hyresgästsammansättning och fokus på långsiktigt hållbara kassaflöden, varför Stenhus Fastigheter ser en sammanslagning av bolagen som fördelaktigt ur ett aktieägarperspektiv. Vidare bedömer Stenhus Fastigheter att det efter en sammanslagning av bolagen går att genomföra årliga finansiella och operationella besparingar om drygt 30 miljoner kronor", skriver bolaget och påpekar att det som en konsekvens av sammanslagningen sannolikt kommer ske vissa organisatoriska och operationella förändringar.

Stenhus Fastigheter vill köpa samtliga aktier och teckningsoptioner i Maxfastigheter och erbjuder tre nya aktier i Stenhus Fastigheter för varje befintlig aktie i Maxfastigheter. De som har teckningsoptioner i Maxfastigheter erbjuds en ny aktie i Stenhus för varje teckningsoption. Erbjudandet värderar samtliga aktier i Maxfastigheter till cirka 961 miljoner kronor och samtliga
teckningsoptioner i Maxfastigheter till cirka 146 miljoner kronor.

Investment AB Öresund, Berndt Ivarsson med bolag, Priornilsson Fonder, familjen Qviberg och Catella Holding, med flera som tillsammans kontrollerar cirka 41,1 procent av aktierna och 46,9 procent av teckningsoptionerna i Maxfastigheter, har åtagit sig att acceptera erbjudandet och således åtagit sig att överlåta samtliga sina aktier och teckningsoptioner till Stenhus Fastigheter enligt villkoren i erbjudandet.

Acceptfristen för erbjudandet förväntas inledas omkring den 12 maj 2021 och avslutas omkring den 11 juni 2021.

Anna Sundström
anna.sundstrom@finwire.se, 0733-988 404
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]