Publicerat 24 augusti, 2021

Stenhus Fastigheter rapporterar förvaltningsresultat på 21,5 miljoner kronor under Q2

Fastighetsbolaget Stenhus Fastigheter hade hyresintäkter på 42,0 miljoner kronor under andra kvartalet. Några jämförelsesiffror från fjolåret finns inte då moderbolaget och koncernen bildades under tredje kvartalet 2020.

Driftnettot uppgick till 33,0 miljoner kronor.

Förvaltningsresultatet uppgick till 21,5 miljoner kronor.

Resultatet före skatt var 138,4 miljoner kronor, och efter skatt 112,2 miljoner kronor.

I rapporten uppger vd Elias Georgiadis att bolaget fortsätter resan mot att nå ett fastighetsvärde på 10 miljarder kronor. Detta uppgick till 3,0 miljarder kronor per den 30 juni. När bolaget noterades för nio månader sedan låg fastighetsvärdet på 1,4 miljarder kronor.

Blickandes framåt ska mycket fokus läggas på konsolideringen av förvärvade Maxfastigheter.

”Inom den närmaste tiden ligger stort fokus på att konsolidera Maxfastigheter med Stenhus. Med avstamp i den delårsrapport Maxfastigheter publicerat för perioden bedömer vi att vårt hyresvärde och vårt driftöverskott kommer öka till det dubbla”, säger Elias Georgiadis.

Stenhus Fastigheter, MkrQ2-2021
Hyresintäkter42,0
Driftöverskott33,0
Förvaltningsresultat21,5
Resultat före skatt138,4
Nettoresultat112,2

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]