Publicerat 6 maj, 2021

Stenhus Fastigheter rapporterar ett förvaltningsresultat på 14,9 miljoner kronor i första kvartalet

Fastighetsbolaget Stenhus Fastigheter rapporterar ett förvaltningsresultat på 14,9 miljoner kronor i första kvartalet 2021. Inga jämförelsesiffror anges då moderbolaget och koncernen är nybildande.

Hyresintäkterna uppgick till 27,8 miljoner kronor.

Driftnettot uppgick till 21,4 miljoner kronor.

Förvaltningsresultatet uppgick till 14,9 miljoner kronor.

Resultatet före skatt var 129,4 miljoner kronor. Här ingår värdeförändringar på fastigheter med 114,4 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev 102,7 miljoner kronor. Resultat per aktie hamnade på 0,77 kronor.

Substansvärdet, mätt som EPRA NTA, var på 11,56 kronor per aktie den 31 mars.

Stenhus Fastigheter lade den 3 mars ett offentligt uppköpserbjudande på samtliga aktier och teckningsbolaget i fastighetsbolaget Maxfastigheter. Ägare motsvarande 72,1 procent av aktierna och 67,8 procent av teckningsoptionerna i Maxfastigheter hade per den 27 april accepterat uppköpsbudet.

- Under kvartal ett har vi fortsatt att skapa goda förutsättningar genom våra förvärv, vår projektutveckling och våra långa hyreskontrakt inom ramen för vår affärsmodell. Alla förutsättningar finns för att nå våra mål och vi ser med spänning fram emot resultatet av vårt bud till Maxfastigheters aktie- och teckningsoptionsägare, kommenterar Elias Georgiadis, vd i Stenhus Fastigheter.

Stenhus Fastigheter, MkrQ1-2021
Hyresintäkter27,8
Driftöverskott21,4
Förvaltningsresultat14,9
Resultat före skatt129,4
Nettoresultat102,7
Resultat per aktie, kronor0,77
Substansvärde, EPRA NTA, per aktie, kronor11,56

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]