Publicerat 18 december, 2020

Stenhus Fastigheter köper fyra fastigheter i Stockholm och Uppsala

Stenhus Fastigheter har ingått avtal om förvärv av fyra fastigheter inom segmentet lager/industri varav tre är belägna i Huddinge, söder om Stockholm och en i Uppsala. Det sammanlagde fastighetsvärdet uppgår till 108,25 miljoner kronor. Säljare är ett privat svenskt bolag. Förvärvet finansieras med egna medel och förutsätter ingen bankfinansiering. Det framgår av ett pressmeddelande.

Stenhus förvärvar fastigheterna Slipskivan 1 & 2 och Rektangeln alla 3 belägna i Huddinge samt Boländerna 32:7 i Uppsala. Total uthyrningsbar yta uppgår till 5 028 kvadratmeter. Affären sker genom bolagsförvärv och den preliminära köpeskillingen för aktierna uppgår till 85,6 miljoner kronor. Hyresgästen på samtliga fastigheter är Euromaster och hyresintäkterna summerar till drygt 5,7 miljoner kronor.

Affären är villkorad av att Stenhus genomför en due diligence inför tillträdet utan att identifiera några väsentliga brister. Tillträde är planerat till 25 februari 2021. Fastigheterna innefattar byggrätter på 7 000 kvadratmeter vilka Stenhus bedömer medför en betydande utvecklingspotential.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]