Publicerat 18 februari, 2021

Stenhus Fastigheter köper fastigheter för 52,3 miljoner kronor

Fastighetsbolaget Stenhus Fastigheter köper en fastighetsportfölj med ett underliggande fastighetsvärde om 126 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.

Affären sker genom ett dotterbolag och innebär att bolaget köper samtliga aktier i fyra privata aktiebolag som äger fyra fastigheter i södra Sverige. Fastigheterna är inom segmentet sällanköp och livsmedelshandel. Hyresintäkterna beräknas till cirka 8,6 miljoner kronor per år vilket ger ett beräknat normaliserat årligt driftnetto om cirka 7,6 miljoner kronor.

Köpeskillingen för fastighetsportföljen är preliminärt 52,3 miljoner kronor och har bestämts utifrån ett sammanlagt överenskommet värde på portföljen om 126 miljoner kronor. Tillträde är planerat till den 30 april 2021.

En del av köpeskillingen för aktierna, cirka 15 miljoner kronor, ska betalas av Stenhus genom att Stenhus emitterar knappt 1,1 miljoner nyemitterade aktier till säljaren Ture Fastighets till en teckningskurs om 14 kronor per aktie. Efter emissionen uppgår det totala antalet aktier i Stenhus till drygt 139 miljoner aktier. Den del av förvärvet som inte finansieras genom emission kommer att finansieras genom egna medel och banklån.

Anna Sundström
anna.sundstrom@finwire.se, 0733-988 404
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]