Publicerat 17 februari, 2022

Stenhus Fastigheter: Halmslättens avsiktsförklaring om försäljning är omöjlig att värdera

Fastighetsbolaget Stenhus Fastigheter lade i november i fjol ett uppköpsbud på branschkollegan Halmslätten, som har avvisats av styrelsen i Halmslätten.
.
Igår gick Halmslätten ut med att man har ingått en avsiktsförklaring med ett "börsnoterat, större fastighetsbolag" om att sälja samtliga aktier i sitt dotterbolag Halmslätten Midco, som via dotterbolag äger koncernens fastighetsportfölj.

Stenhus anser att det är omöjligt att värdera avsiktsförklaringen, då det är fortsatt okänt vem den tilltänkta köparen är, om den tilltänkte köparen har säkerställt finansiering, vad som kan bli utfallet av deras due diligence eller om Halmslätten och den tilltänkte köparen överhuvudtaget kommer att kunna enas om ett bindande överlåtelseavtal, skriver Stenhus i ett pressmeddelande.

Stenhus har vidare noterat att en eventuell överlåtelse kommer att vara villkorad av dels att Halmslättens bolagsstämma godkänner överlåtelsen, dels att Halmslättens bolagsstämma, med kvalificerad majoritet, beslutar om att ändra verksamhetsföremålet i Halmslättens bolagsordning, vilken för närvarande anger att Halmslätten ska äga fast och lös egendom.

Stenhus har vidare noterat att Halmslättens styrelse beskriver avsiktsförklaringen som ett alternativ till erbjudandet vilket Stenhus, mot bakgrund av den stora osäkerhet som råder kring avsiktsförklaringen, anser är missvisande samt att det riskerar att vilseleda minoritetsägarna i Halmslätten.

"Sammantaget konstaterar Stenhus att det råder stor osäkerhet kring avsiktsförklaringen samt att informationen om avsiktsförklaringen inte påverkar erbjudandet. Stenhus förhoppning är att få välkomna så många av Halmslättens aktieägare som möjligt som nya aktieägare i Stenhus genom att de accepterar erbjudandet", skriver Stenhus.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]