Publicerat 16 december, 2020

Stenhus Fastigheter förvärvar och projektutvecklar i två separata affärer

Stenhus Fastigheter förvärvar och projektutvecklar i två separata affärer. Bolaget projektutvecklar och hyr ut 2 000 kvadratmeter till Ö&B i sin fastighet på Montören 1 i Köping. Dessutom förvärvar bolaget fastigheten Märsta 21:72 för 8,5 miljoner kronor där säljaren är ett svenskt privat aktiebolag. Det framgår av ett pressmeddelande.

Stenhus Fastigheter avser att uppföra en nybyggnad på fastigheten Montören 1 i Köping till Ö&B, denna byggnad om 2 000 kvadratmeter kommer i sin helhet att hyras ut på ett tioårigt hyresavtal, där hyresavtalet är villkorat av detaljplan och bygglov. Investeringen beräknas uppgå till 33 miljoner kronor inklusive förberedande arbete för fortsatt utveckling av fastigheten. Årshyran beräknas uppgå till 2,4 miljoner kronor inklusive tillägg.

Stenhus Fastigheter förvärvar och tillträder även fastigheten Märsta 21:72 inom segmentet lager/Industri. Den preliminära köpeskillingen för aktierna i det fastighetsägande bolaget beräknas till 0,2 miljoner kronor, inklusive förvärvskostnader. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 8,5 miljoner kronor och årshyran uppgår till 0,85 miljoner kronor med ett trippel net avtal, hyreslängden är fyra år. Förvärvet finansieras helt med bolagets tillgängliga medel och förutsätter således ingen ny finansiering.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]