Publicerat 4 juni, 2021

Stenhus Fastigheter förvärvar fastigheter för 65 miljoner kronor

Fastighetsbolaget Stenhus Fastigheter har ingått avtal om förvärv av två fastigheter, en i Gävle och en i Västerås. Fastigheternas huvudsakliga hyresgäster är Asfalt och Mark i Gävle samt Byggmäster i Mälardalen. Tillträde är planerat till den 30 juni. Det framgår av ett pressmeddelande.

Stenhus kommer som del av köpeskillingen att emittera 393 938 nya aktier till teckningskursen 16,50 kronor per aktie, motsvarande 6,5 miljoner kronor. Bolaget har därefter 140,32 miljoner aktier utestående. Resterande del av köpeskillingen finansieras genom egna medel och banklån.

Fastigheterna omfattar 3 357 kvadratmeter lokalarea och 26 166 kvadratmeter mark. Hyresintäkterna beräknas till 4,5 miljoner kronor årligen med ett driftsnetto på 4,1 miljoner kronor. Bägge fastigheterna är nyproducerade inom segmentet lager/lätt industri med bra läge på respektive ort. I Gävle finns det även en byggrätt om 5 000 kvadratmeter bruttoarea.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]