Publicerat 7 maj, 2021

Stenhus Fastigheter förvärvar fastighet i Köping för 57 miljoner kronor

Fastighetsbolaget Stenhus Fastigheter förvärvar Spinnfast AB som äger fastigheten Spinnaren 4 i Köping för 57 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.

Fastigheten omfattar totalt cirka 8 903 kvadratmeter lokalarea för lager/lätt industri ihop med cirka 33 293 kvadratmeter mark. Hyresintäkterna beräknas till cirka 4,1 miljoner kronor per år.

"Perfekt komplement för oss då fastigheten ligger granne med vår sedan tidigare ägda fastighet i Köping och har stora projektmöjligheter för etablering av sällanköpshandel", uppger Stenhus vd Elias Georgiadis.

Cirka 15 miljoner kronor av köpeskillingen betalas genom nyemitterade aktier med teckningskursen 16,50 kronor styck. Resterande del finansieras med egna medel och banklån. Efter emissionen uppgår det totala antalet aktier i Stenhus till 139 925 928 stycken.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]