Publicerat 4 november, 2020

Stenhus Fastigheter får två flaggor, neutralt råd av Affärsvärlden

Stenhus Fastigheter får inför sin börsnotering två stycken varningsflaggor tillsammans med ett neutralt råd från Affärsvärlden. Flaggorna hänförs till lång väntetid från sista anmälningsdag och för bristfällande information. Det skriver tidningen i en artikel.

Oron i bolaget attribueras bland annat till faktumet att fastigheten Samariten 1 står för två tredjedelar av fastighetsportföljen samtidigt som den uppvärderats tre gånger sitt anskaffningsvärde från 2016. Bolaget har visserligen investerat i fastigheten men inga sådana summor.

Mycket av bolagets framtid har att göra med nyckelpersonernas möjlighet att förvärva fastigheten på grund av deras tydliga förvärvsstrategi. Afv påpekar att det gör det svårt att veta vad man får för pengarna om man tecknar aktier i bolaget.

Stenhus Fastigheter handlas i princip kring substansvärdet i börsnoteringen.

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]