Publicerat 7 juli, 2021

Stenhus Fastigheter beslutar om apportemission med anledning av offentligt uppköpserbjudande

Styrelsen i fastighetsbolaget Stenhus Fastigheter har, med anledning av det offentliga uppköpserbjudandet av samtliga teckningsoptioner och aktier i MaxFastigheter, beslutat om en riktad nyemission på högst 74,8 miljoner aktier till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i bolaget.

Betalning sker med apportegendom i form av aktier och teckningsoptioner i MaxFastigheter, enligt ett pressmeddelande.

Victor Carlén
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]