Publicerat 22 februari, 2022

Stenhus Fastigheter beslutar om apportemission med anledning av budet på Halmslätten

Fastighetsbolaget Stenhus Fastigheter har beslutat om apportemission med anledning av det den 23 november lämnade offentliga uppköpserbjudandet på Halmslätten.

Den riktade nyemissionen är på högst 14 390 492 aktier till aktieägarna i Halmslätten, mot betalning med apportegendom i form av aktier i Halmslätten. Därtill erhåller aktieägare i Halmslätten 50 kronor för varje överlåten aktie i Halmslätten.

Nyemissionen genomförs till en teckningskurs beräknad till 20,25 kronor per aktie (mot betalning i aktier).

Styrelsen för Halmslätten motsätter sig budet från Stenhus. I förra veckan kom också besked om att Halmslätten tecknat en avsiktsförklaring om försäljning av fastigheter till Catena för 1,5 miljarder kronor.


Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]