Publicerat 11 oktober, 2022

Stenhus Fastigheter avyttrar fastighet i Karlstad för 196 miljoner kronor

Fastighetsbolaget Stenhus Fastigheter har tecknat avtal om att avyttra fastigheten Örnen 4 i Karlstad. Försäljningen görs via en bolagsaffär där det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 196 miljoner kronor före avdrag för latent skatt, vilket är i linje med det bokförda värdet per andra kvartalet om 197 miljoner kronor. Köpare är Albér Fastigheter och frånträde sker den 17 oktober. Det framgår av ett pressmeddelande.

Örnen 4 är belägen på Stora torget i centrala Karlstad och största hyresgäst är Domstolsverket. Den uthyrbara arean uppgår till 6 600 kvadratmeter och den totala årliga hyresintäkten inklusive hyrestillägg är 12 miljoner kronor.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]