[ Annons ]

Märta Stenevi - Jämställdhets- och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.
Publicerat 8 april, 2021

Stenevi: Utbildning nyckel för att bryta boendesegregation

Mer resurser till skolan. Det är den viktigaste faktorn för att bryta boendesegregationen. Det menade bostadsminister Märta Stenevi när hon kommenterade Che-Yuan Liangs färska rapport.

På ett seminarium i SNS regi presenterade Che-Yuan Liang, på Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet, sin studie av sambandet mellan inkomstojämlikhet och inkomstrelaterad boendesegregation. Hans slutsats är att inkomstutjämning på grund av skatt och olika bidrag till svagare grupper inte lett till minskad segregation. Läs mer om Che-Yuan Liangs forskning i Fastighetstidningens intervju.

Efter att ha tagit del av Che-Yuan Liangs presentation tog bostadsminister Märta Stenevi (MP) fasta på vikten av att inte enbart fokusera på människors disponibla inkomst, utan att hitta åtgärder för steget innan,  alltså utbildning arbetsmarknadsåtgärder. Hon refererade till sin tid som kommunalråd i Malmö.

[ Annons ]

– Där fick vi tydliga signaler från bostadsbolagen om att det som fick människor att söka sig bort från ett område, när de fick det lite bättre ställt, främst inte var bristen på andra finare lägenheter att flytta in i. Utan det var möjligheten att kunna välja skola som avgjorde.

Även om det inte vara något som fanns med i Che-Yuan Liangs studie så gav Märta Stenevi en rejäl känga åt förslag på visitationszoner, som nu senast lyfts fram bland förslagen från Moderaternas integrationskommission.

– Om barn som lever i en ekonomiskt utsatt situation dessutom ska behöva misstänkliggöras för brottslighet –  då börjar vi stapla väldigt många faktorer på varandra som direkt missgynnar livschanserna, sa Märta Stenevi.

Hon menade att det också är viktigt att studera vilken betydelse det har att arbeta aktivt med stadsutveckling och att stärka ett områdes attraktivitet för att bryta mönster kring vilka inkomstgrupper som väljer att bosätta sig i ett område.

Joakim Palme, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet, menade att det fortfarande är en gåta varför inkomstutjämning på grund av skatt och olika transfereringar i så liten grad påverkar segregationen.

­– Frågan jag ställer mig är om det inte finns en stor diskriminering på bostadsmarknaden i form av att hyresvärdar inte låter människor utan arbetsinkomster, utan istället ett stort inslag av bidrag, flytta in, sa Joakim Palme

Che-Yuan Liang höll inte det för osannolikt, men menade att det finns en faktor som ofta glöms bort.

– Även om låginkomsttagare kan välja var de vill bo, så väljer höginkomsttagare att flytta därifrån ändå. Så då blir det segregation ändå. En viss del handlar om preferenser och det är nog svårt att göra något åt.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]