Publicerat 17 april, 2020

Stendörrens styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i fastighetsbolaget Stendörren kallas till årsstämma onsdagen den 20 maj i Stockholm. Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas.

Valberedningen föreslår:omval av den sittande styrelsen, innebärande omval av Anders Tägt, Seth Lieberman, Helena Levander, Andreas Philipson, Carl Mörk, Henrik Orrbeck och Nisha Raghavan som styrelseledamöter och omval av Anders Tägt som styrelseordförande.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst tio procent. Styrelsen vill även ha bemyndigande från stämman att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]