Publicerat 20 juli, 2021

Stendörren ökar förvaltningsresultatet under andra kvartalet

Fastighetsbolaget Stendörren redovisar ett ökat förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 165 miljoner kronor (160), en ökning med 3,1 procent mot föregående år och förvaltningsresultatet uppgick till 70 miljoner kronor (62), en ökning med 12,9 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 124 miljoner kronor (115).

Resultatet före skatt var 441 miljoner kronor (29).

Resultat per aktie hamnade på 11,86 kronor (0,25).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 129 miljoner kronor (70).
"Precis som under första kvartalet påvisar andra kvartalet mycket stark uthyrning där nya hyresavtal med ett årshyresvärde om ca 24 miljoner kronor tecknats. Exklusive Exploria ABs konkurs, Exploria AB var vår näst största hyresgäst, uppgick kvartalets nettouthyrning till ca 13 miljoner kronor", skriver Stendörrens vd, Erik Ranje.

Stendörren, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Hyresintäkter1651603,1%
Förvaltningsresultat706212,9%
Resultat före skatt44129
Resultat per aktie, kronor11,860,25
Kassaflöde från löpande verksamhet1297084,3%

Isabella Millings
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]