Publicerat 23 februari, 2021

Stendörren ökade förvaltningsresultatet under fjärde kvartalet

Fastighetsbolaget Stendörren redovisar ökat förvaltningsresultat under fjärde kvartalet.

Hyresintäkterna uppgick till 162 miljoner kronor (148), en ökning med 9,5 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 121 miljoner kronor (83), en ökning med 45,8 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 64 miljoner kronor (14), en ökning med 357,1 procent mot föregående år.

Resultatet efter skatt blev 92 miljoner kronor (106), en minskning med 13,2 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 2,79 kronor (3,30), vilket innebär en minskning med 15,5 procent mot föregående år.

Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 136,49 kronor (126,29).

Ingen utdelning föreslås (0).

"Mot bakgrund av de betydande möjligheter till tilläggsinvesteringar i projektportföljen till avkastningsnivåer som överstiger bolagets långsiktiga avkastningskrav beslutades vid 2020 års årsstämma, i enlighet med styrelsens förslag, att aktieutdelningen slopas till förmån för återinvestering i projektportföljen. Av samma skäl har styrelsen beslutat att föreslå 2021 års årsstämma att ingen utdelning lämnas", skriver bolaget.

Stendörren, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Hyresintäkter1621489,5%
Driftöverskott1218345,8%
Förvaltningsresultat6414357,1%
Nettoresultat92106-13,2%
Resultat per aktie, kronor2,793,30-15,5%
Utdelning per aktie, kronor00

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]