Publicerat 7 maj, 2021

Stendörren minskade förvaltningsresultatet under första kvartalet

Fastighetsbolaget Stendörren redovisar högre hyresintäkter men ett lägre förvaltningsresultat under första kvartalet, jämfört med fjolårsperioden.

Hyresintäkterna uppgick till 161 miljoner kronor (158). Ökningen beror på intäkter från förvärvade fastigheter. Intäkterna är marginellt lägre i jämförbart bestånd på grund av något ökad vakans i beståndet.

Driftnettot uppgick till 111 miljoner kronor (118).

Förvaltningsresultatet uppgick till 53 miljoner kronor (62). Minskningen beror huvudsakligen på högre kostnader för uppvärmning, el och snöröjning, samt också hyresförluster. Vidare tynger också kostnader för förtidsinlösen av obligationslån.

Resultatet före skatt var 227 miljoner kronor (104).

Resultatet efter skatt blev 186 miljoner kronor (88), och per aktie 6,11 kronor (2,65).

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 144,10 kronor (129,50).

Stendörren, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Hyresintäkter1611581,9%
Driftöverskott111118-5,9%
Förvaltningsresultat5362-14,5%
Resultat före skatt227104118,3%
Nettoresultat18688111,4%
Resultat per aktie, kronor6,112,65130,6%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor144,10129,5011,3%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]