Publicerat 28 augusti, 2020

Stendörren kallar till extra stämma för att besluta om incitamentsprogram

Aktieägarna i fastighetsbolaget Stendörren kallas till extra bolagsstämma den 30 september.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer extra bolagsstämman att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning, poströstning, med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller närvara genom ombud kommer inte att äga rum.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om nyemission av 1 125 000 teckningsoptioner inom ramen för ett långsiktigt incitamentsprogram till 57 anställda.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]