Publicerat 20 januari, 2022

Stendörren erhåller bygglov för tre projekt inom lager och logistik

Fastighetsbolaget Stendörren har erhållit bygglov för tre projekt inom lager och logistik i Södertälje, Västerås och Uppsala. Det framgår av ett pressmeddelande.

I Almnäs, Södertälje har bygglov erhållits för första etappen, omfattande 11 500 kvadratmeter logistik. Förberedande arbeten inleddes under hösten 2021 och projektet beräknas vara färdigställt till årsskiftet 2022/2023.

I Bäckby industriområde, beläget väster om Västerås centrum, har bygglov erhållits för nyproduktion på fastigheten Hjulsmeden 1 om 2 700 kvadratmeter bestående av flexibla lokaler för små eller medelstora verksamheter med inriktning på lager, lätt industri eller handel. Produktionsstart beräknas till början av 2022 och kommer att färdigställas under året.

I industriområdet Librobäck, strax nordväst om Uppsalas stadskärna, har bygglov erhållits för uppförande av en byggnad omfattande 2 200 kvadratmeter för lager- och verksamhetslokaler på fastigheten Librobäck 21:3. Produktionsstart beräknas ske under första kvartalet 2022 och färdigställas till slutet av samma år.

Vidare har Anders Johansson rekryterats till Stendörren och tillträder rollen som affärs- och projektchef för logistik den 1 februari. Han kommer närmast från Colliers.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]