Fredrik Brodin, vd Stendörren. Foto: Stefan Tell.
Publicerat 22 oktober, 2018

Stendörren avyttrar i Järfälla

Stendörren Fastigheter har, via ett helägt dotterbolag, ingått avtal med Corem om avyttring av fastigheten Järfälla Veddesta 2:43. Frånträde planeras till den 15 november 2018.

Försäljningen sker i bolagsform och den preliminära köpeskillingen för aktierna uppgår till 150 miljoner kronor, baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 325 miljoner kronor. Den uthyrningsbara ytan på fastigheterna uppgår till 19 100 kvadratmeter och uthyrningsgraden är för närvarande cirka 91 procent med en genomsnittlig duration om drygt 10 år.

[ Annons ]

– Under vårt ägande har vi aktivt utvecklat denna fastighet och skapat en attraktiv kontors- och industrifastighet och samtidigt tillgodosett hyresgästernas önskemål att växa. Detta innebär sammantaget att vi nu säljer en fastighet med helt andra förutsättningar än tidigare. Vi har fullföljt vår affärsplan och lämnar nu över ägandet till Corem. säger Stendörrens vd Fredrik Brodin.

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]