[ Annons ]

Sitter man på moderna kontorslokaler i centrala Stockholm har man all anledning att vara nöjd. Det är en stekhet marknad och en fortsatt ljus framtiden enligt rapporten Nordic City Report som fastighetsrådgivaren JLL publicerar idag.
Publicerat 3 september, 2014

Stekhett i Stockholm City

Sitter man på moderna kontorslokaler i centrala Stockholm har man all anledning att vara nöjd. Det är en stekhet marknad och en fortsatt ljus framtiden enligt rapporten Nordic City Report som fastighetsrådgivaren JLL publicerar idag.

Efterfrågan på kontorsfastigheter i Stockholm var mycket hög under det första halvåret 2014. I Nordic City Report rapporteras att andelen vakanser slutade på 9,1 procent vid halvårsskiftet – en siffra som inte understigits sedan 2011. I centrala Stockholm är andelen lediga kontorsfastigheter 3,6 procent medan tillgången är något bättre i övriga innerstaden (5,4 procent vakanser av totalt kontorsbestånd). I tekniktäta Kista är andelen vakanser 13,1 procent.

[ Annons ]

I rapporten noteras att i takt med ett allt mer begränsat utbud i de mest centrala delarna är det nu i ytterområden som den största vakansnedgången noteras. I delmarknaden Solna/Sundbyberg noteras den största nyuthyrningsvolymen.  Där har Arenastaden attraherat stora hyresgäster såsom SEB och Telia.
I takt med ökad tillgång på kapital liksom ökad riskaptit har intresset bland investerare för delmarknader utanför city har också ökat.

– Stockholm är och förblir Sveriges starkaste kontorsmarknad, trots att i synnerhet även Göteborg noterar rekordlåga vakanser och en ökad aktivitet på hyresmarknaden. Det visar sig inte minst i att Stockholm under det första halvåret i år stod för 41 procent av den totala transaktionsvolymen inom kontorsfastigheter, säger Daniel Gorosch, VD JLL Sverige.
Trots trycket på kontor i huvudstaden finns idag inga större byggprojekt planerade för att täcka efterfrågan. Av 210 000 nya kvadratmeter kontorsyta som förväntas vara färdigställda före slutet av 2016 är exempelvis redan 78 procent på förhand uthyrda.
Snitthyrorna ökade generellt i Stockholm under det första halvåret. I centrala Stockholm är nu snitthyran 4 500 kronor per kvadratmeter och i övriga innerstaden 3 400 kronor per kvadratmeter. I Kista är medelhyran per kvadratmeter kontorsyta 2 200 kronor.

Ska man tro JLL så är ytterligare höjningar att vänta den närmaste tiden.

Rapporten i korta siffror:
• Stockholm: Vakanserna i CBD (Central Business District) ligger på 3,6 procent
• Göteborg: Vakanserna i CBD är ca 3,5 procent
• Malmö: Vakanserna i CBD är 6,6 procent

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]