Foto: Johan Bergmark
Publicerat 4 februari, 2016

Stefan Attefall om bostadsbristen: ”En tickande bomb”

Rejält höjda bostadsbidrag och tio procent av lägenheterna till en förturskö för de ekonomiskt svaga. Stefan Attefall, före detta bostadsminister, har en bred plan för en social bostadspolitik. Om vi inte nu inser att en kris är under uppseglande riskerar vi en tickande bomb, säger han.

Det finns ex-ministrar som när de lämnar stolen på sitt kansli även överger sakfrågorna de sysslat med, och så finns det ex-ministrar som fortsätter på samma bana, fast utan den politiska makten. Stefan Attefall, före detta bostadsminister, tillhör definitivt den senare sorten. Han har sedan maktskiftet aktivt deltagit i bostadsdebatten och är dessutom ordförande för det kommunala bostadsbolaget Vätterhem i hemstaden Jönköping.

[ Annons ]

När Fastighetstidningen träffar honom i Stockholm en av de kalla vinterdagarna gör han de sista ändringarna i en rapport om social bostadspolitik, ett ämne som blivit allt mer akut för var dag som går. På grund av den ökande migrationen måste det fram cirka 100 000 nya bostäder när människor med asyl ska lämna olika ankomstboenden, att lägga till de övriga behovet av 75 000 nya lägenheter per år för att möta den befintliga bostadsbristen.

– Det är först i en kris man vågar lyfta sig i kragen och ta till drastiska åtgärder, men tyvärr har inte krisinsikten nått fram till vare sig politiker eller kommunala tjänstemän, säger Stefan Attefall som efter många år i de politiska korridorerna vet att det finns otaliga aktörer som bromsar och bevakar sina intressen.

– Jag räknar kallt med att få höra invändningar när mina förslag presenteras, säger han och ler.

Vad är det då för lösningar som den förre bostadsministern klurat fram på sin kammare? I Attefallpaketet för en ny social bostadspolitik finns mycket som redan diskuterats och som är uppe på den politiska agendan, till exempel åtgärder för att öka rörligheten, förenkling av byggregler och kommunernas planläggning. Men dessa förändringar tar lång tid att få igenom och de löser inte det akuta behovet av bostäder för människor som under överskådlig tid kommer att ha små inkomster, menar Stefan Attefall.

– Det finns som jag ser det bara två vägar att gå, antingen bygger vi den typ av social housing som finns i många andra länder eller så hittar vi en egen modell där man förenar marknadskrafterna med stöd riktat till människor och inte till hus. För mig är svaret givet. Social housing är en extremt dyr lösning och det kommer enbart förstärka en stigmatisering som redan finns i många områden.

– Det är först i en kris man vågar lyfta sig i kragen och ta till drastiska åtgärder, men tyvärr har krisinsikten varken nått fram till politiker eller kommunala tjänstemän, säger Stefan Attefall.
– Det är först i en kris man vågar lyfta sig i kragen och ta till drastiska åtgärder, men tyvärr har krisinsikten varken nått fram till politiker eller kommunala tjänstemän, säger Stefan Attefall.

I huvuddrag är lösningen enligt Stefan Attefall mer pengar till de boende i form av rejält höjda och breddade bostadsbidrag samt hyresgarantier. Det tillsammans med ett förturssystem där tio procent av lägenheterna som byggs eller blir lediga för uthyrning ska gå till ekonomiskt svaga hushåll. Exakt hur de ska fördelas är detaljer som han anser att kommunerna får bestämma över.

Höjda bidrag. Var ska pengarna tas från?

– Jag räknar med att det behövs fyra, fem miljarder i ett första läge. En del av de pengarna kan tas från de investerings- och energieffektiviseringsstöd som nu planeras och som inte ger en enda krona till fattiga människor. Alternativet är att kommunerna får skyhöga kostnader för sociala insatser och att staten till sist tvingas bygga social housing till enorma summor.

Är det inte risk för att man låser fast folk i bidragsberoenden?

– Visst finns det inlåsningsrisker, men de är hanterbara och man får skruva på modellerna så att de ger minst negativ effekt. Inga system kommer att vara perfekta men som jag ser det måste man välja, det går inte att vara passiv längre.

Hur kan du vara säker på att de ökade bidragen ger fler bostäder? Pengarna kanske bara driver upp hyrorna och hamnar i fastighetsägarnas fickor?

– Därför måste det kombineras med ökat byggande och förtursboende. Det ena måste kopplas till det andra.

De flesta privata fastighetsägare vill ta ett socialt ansvar och kan de stora bolagen gå i bräschen och visa vägen kommer andra följa efter.

Förturer med en bonus på 5 000 kronor per lägenhet som lämnas till kön. Hur många fastighetsägare kommer att göra det?

– De flesta privata fastighetsägare vill ta ett socialt ansvar och kan de stora bolagen gå i bräschen och visa vägen kommer andra följa efter. Man kan diskutera bonusnivån, kanske måste den vara högre.

Vill hyresvärdar ha ekonomiskt svaga hyresgäster i sina hus?

– Fastighetsägare är intresserade av att hyror betalas och det går att få hyresgarantier från kommunen. Nu handlar detta inte om människor med missbruk och behov av sociala kontrakt. Det är dålig ekonomi som ska ligga till grund för vilka som får en förturslägenhet.

Hur ska man välja dem som får förtur? Kan det inte uppfattas som en gräddfil till bostad hos dem som står i vanlig bostadskö?

– Det är en uppgift för kommunerna att hitta en modell för. Man får ta reda på de sökandes sociala och ekonomiska förhållanden. Jag säger inte att det här är riskfritt – risker finns i allt man gör. Man får testa och se om detta system fungerar bra, annars får man dra tillbaka.

Vad får du för reaktioner på din rapport tror du?

– Det blir säkert invändningar i olika detaljer, som de frågor du har ställt. Och så blir det förstående kommentarer om nödvändigheten att något måste göras. Men dagen efter är många tillbaka i business as usual. Jag hoppas att insikten växer och att vi kan se att mina förslag sammantaget är något som faktiskt kan fungera.

Om det nu blir varken social housing eller din Attefallsmodell. Var står vi då?

– Då rullar det vidare och tendensen är trots allt ökande byggvolymer. Men vi lär inte nå den nivå som krävs och de utan resurser fortsätter att stå utanför. Resultatet blir ökad trångboddhet, stigmatisering och risk för förslumning. Medelklassen kommer att lösa sina bostadsbehov samtidigt som segregation ökar. Det är en tickande bomb.

Läs Stefan Attefalls rapport i sin helhet här.

Fakta: Tre steg mot en ny bostadspolitik

Stefan Attefalls plan för en ny social bostadspolitik. Tre steg som tillsammans ska skapa fler bostäder och dessutom ge inkomstsvaga grupper en möjlighet att få en fast bostad.

 1. För att få fler bostäder
  Ökad rörlighet med uppskjuten reavinstskatt och reformerad hyressättning.
  Förändringar av byggregler och planarbeten på kommunerna. Satsningar på egnahem.
 2. Ge stöd till boende – inte till branschen
  Höjda bostadsbidrag även till ensamstående och par utan barn.
  Hyresgarantier och sänkta inkomstkrav vid uthyrning.
 3. Skapa ett förtursboende till de med svag inkomst
  Tio procent av det som byggs eller frigörs på den befintliga hyresmarknaden ska gå till förtur för dem som av olika ekonomiska skäl inte kan få en bostad.
  Det kan göra att totalt 100 000 lägenheter kan delas ut till dessa personer under fem år. Förmedling av förturer sköts i kommunal regi.
[ Reportage ]
[ Nyheter ]
[ Krönikor ]