[ Annons ]

Statlig förvaltning och ägande av asylbostäder är inte ett kostnadseffektivt alternativ för staten i jämförelse med nuvarande lösning där Migrationsverket upphandlar bostäder. Det visar Statskontorets analys.
Publicerat 1 juni, 2015

"Statliga asylbostäder inte kostnadseffektivt"

Statlig förvaltning och ägande av asylbostäder är inte ett kostnadseffektivt alternativ för staten i jämförelse med nuvarande lösning där Migrationsverket upphandlar bostäder. Det visar Statskontorets analys.

2014 sökte fler än 80 000 människor asyl i Sverige. Migrationsverket har i uppgift att tillhandahålla bostäder till dessa. Den totala kostnaden för asylbostäder under 2014 var enligt Migrationsverket 2,1 miljarder kronor.

[ Annons ]

Statskontoret har utrett vad det skulle kosta att bygga eller förvärva bostäder till asylsökande. Myndigheten har också belyst de juridiska och praktiska möjligheterna för staten att äga asylbostäder.

Beräkningarna visar att statligt ägda asylbostäder skulle leda till en dygnskostnad per boendeplats på mellan 81 och 132 kronor beroende på typ av boende och var i landet dessa byggs. Därutöver tillkommer kostnader för möbler, utrustning och ekonomisk förvaltning.

Motsvarande dygnskostnad för upphandlade asylbostäder ligger idag på ungefär på samma nivå, men Statskontoret menar att fler juridiska och praktiska restriktioner tillkommer vid ett statligt ägande, däribland kravet på hänsynstagande till lagen om offentlig upphandling samt konkurrensrätten.

Statskontoret anser också att det finns möjligheter för Migrationsverket att sänka kostnaderna för asylboende genom bättre upphandling, till exempel genom att teckna längre avtal.

– Statligt ägda asylbostäder är inte ett kostnadseffektivt alternativ för staten i nuläget. Vi ser även att det finns potential att utveckla dagens upphandling av asylbostäder för ökad kostnadseffektivitet, säger Statskontorets generaldirektör Ingvar Mattson.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]