[ Annons ]

Foto: Shutterstock
Publicerat 1 november, 2017

Statskontoret kritiserar långa handläggningstider

Lantmäteriet har lång väg kvar. Det konstaterar Statskontoret som utrett de långa handläggningstiderna åt regeringen.

Lantmäteriets långa handläggningstiderna påverkar samhällsbyggnadsprocessen negativt, inte minst tiden det tar för byggandet av bostäder. Den genomsnittliga handläggningstiden för ärenden som kommit in till Lantmäteriet de senaste fem åren är 47,1 veckor.

[ Annons ]

Bakgrunden är det stora byggandet som pågår i landet. Hos Lantmäteriet uppstår brist när erfarna lantmätarna köps över till den privata sektorn och Lantmäteriet tvingas rekrytera oerfarna.

Problematiken har konstaterats från flera håll den senaste tiden. Inte minst har regeringen sett allvarligt på problematiken och därför begärt att Statskontoret ska utreda verksamheten. Rapporten kom idag tisdags och pekar på flera djupa systemfel.

Statskontoret menar att Lantmäteriets åtgärdspaket börjar ge effekt. Men den övergripande slutsatsen är ändå att Lantmäteriets åtgärder hittills inte har varit tillräckligt kraftfullt inriktade på att förkorta handläggningstiderna. Förändringsarbetet har helt enkelt inte har varit tillräckligt prioriterat av myndighetens ledning. Inte minst gäller det utmaningarna med att digitalisera fastighetsbildningen.

I rapporten menar Statskontoret att Lantmäteriet nu måste peka ut en tydlig färdriktning med uppföljningsbara mål och prioritera de insatser som kommer att få störst betydelse för att förkorta handläggningstiderna.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]