[ Annons ]

Publicerat 4 november, 2013

Statligt hyresstöd för att öka byggande på gruvorter

Som en del av regeringens mineralstrategi har Boverket haft i uppdrag att se över hinder för ett ökat bostadsbyggande i kommuner med gruvverksamhet. I många kommuner gör osäkerheten kring gruvnäringens framtid att efterfrågan på bostäder på lång sikt är lika osäker. Det kan vara skälet till att många aktörer avstår från att investera, trots att […]

Som en del av regeringens mineralstrategi har Boverket haft i uppdrag att se över hinder för ett ökat bostadsbyggande i kommuner med gruvverksamhet. I många kommuner gör osäkerheten kring gruvnäringens framtid att efterfrågan på bostäder på lång sikt är lika osäker.

[ Annons ]

Det kan vara skälet till att många aktörer avstår från att investera, trots att kommunerna uttrycker ett behov av fler bostäder menar Boverket. Boverkets rapport ”Hinder och förutsättningar för bostadsproduktion på gruvorter” redovisar tre möjliga statliga åtgärder, som på olika sätt är riktade mot den risk som är förknippad med bostadsbyggande på dessa orter:

  • Subventionera avgiften för statliga kreditgarantier för att öka investeringsviljan
  • Utöka tillämpningsområdet för kreditgarantiförordningen för att ge ökade möjligheter att lånefinansiera vissa renoveringsarbeten
  • Införa ett statligt hyresstöd för kommuner, eller andra aktörer, som hyr fler eller alla lägenheter i en fastighet för att minska effekterna av vakanser för fastighetsägaren.

Läs hela rapporten här.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]