[ Annons ]

Kan asylboendena bli fler och billigare om staten äger dem? Det ska nu Statskontoret utreda på uppdrag av regeringen. Fastighetsägarna uppmuntrar utredningen men menar också att ett samarbeta med den privata fastighetssektorn skulle gynna ett långsiktigt hållbart nyttjande av landets bestånd.
Publicerat 24 februari, 2015

Statligt ägda asylboenden utreds av Statskontoret

Kan asylboendena bli fler och billigare om staten äger dem? Det ska nu Statskontoret utreda på uppdrag av regeringen. Fastighetsägarna uppmuntrar utredningen men menar också att ett samarbeta med den privata fastighetssektorn skulle gynna ett långsiktigt hållbart nyttjande av landets bestånd.

I förra veckan gick bostadsminister Mehmet Kaplan ut med idén om att skapa möjligheter för kommunerna att snabbt uppföra temporära modulbostäder för att råda bot på den akuta bostadssituationen för de många flyktingar som kommer till Sverige just nu.

[ Annons ]

På tisdagen gav regeringen uppdraget till Statskontoret att utreda de ekonomiska och praktiska förutsättningarna för statligt ägda asylboenden – där ibland i form av just tillfälliga modulbostäder.

Syftet med uppdraget är att ge Migrationsverket förutsättningar att erbjuda bättre och mer kostnadseffektiva lösningar för asylboende. Statskontoret ska analysera om de boenden Migrationsverkets har idag kan kompletteras med statliga fastigheter, nybyggda eller ombyggda. I uppdraget ligger alltså även att se över förutsättningarna för upphandling av flyttbara moduler, och hur de kan användas för andra ändamål då de inte längre behövs.

De långsiktiga kostnaderna för nya boenden ska jämföras med de Migrationsverket över tid har för tillfälliga asylboenden, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Regeringens ambition är att minska antalet tillfälliga asylboenden som idag innebär ökade kostnader och minskar kommunernas förutsättningar att planera sin verksamhet. Permanenta statligt ägda asylboenden kan, om de bedöms vara långsiktigt effektiva, vara ett sätt att minska problemen. I ett första steg får nu Statskontoret i uppdrag att analysera de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna.

Statskontoret ska också i samarbete med Fortifikationsverket och Fastighetsverket undersöka om det finns befintliga statliga fastigheter som på ett kostnadseffektivt sätt kan användas eller konverteras till boende för asylsökande.

Migrationsverket skulle säkert kunna använda den privata fastighetsmarknaden som samarbetspartner för att också skapa integrerande och långsiktiga lösningar.
Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige 

Riksorganisationen Fastighetsägarna menar att statligt ägda asylboenden definitivt är en möjlighet som bör utredas vidare, men att Migrationsverket också skulle ha mycket att vinna på att öppna upp för samarbete med den privata fastighetssektorn. Inte minst i fråga om möjligheterna till en god integration, men också för att använda fastighetsbeståndet på ett långsiktigt hållbart sätt.

– Bostadsbristen blir allt mer uppenbar och idag måste vi verkligen vända på alla stenar för att finna bra lösningar. Detta uppdrag till Statskontoret ska nog ses i den belysningen. Att som nu använda det befintliga statliga fastighetsbeståndet kan vara en av dessa stenar att vända på. Det gäller emellertid att vara uppmärksam på flera olika aspekter. Vi kan inte bara lita till statligt ägda fastigheter. Migrationsverket skulle säkert kunna använda den privata fastighetsmarknaden som samarbetspartner för att också skapa integrerande och långsiktiga lösningar som håller även när antalet asylsökande minskar, kommenterar Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]