En av Halmstads mest kända byggnader ska moderniseras. Nya kontorslokaler, bättre arbetsmiljö och tillgänglighet är målet för Statens fastighetsverks renovering.
Publicerat 16 februari, 2012

Statens fastighetsverk ska renovera Halmstad slott

En av Halmstads mest kända byggnader ska moderniseras. Nya kontorslokaler, bättre arbetsmiljö och tillgänglighet är målet för Statens fastighetsverks renovering.

Den historiska byggnaden är ett viktigt minnesmärke över regionens danska historia. Slottet är en av landets få renässansbyggnader från tiden under Kristian IV där stomme, planlösning och ursprungliga formelement till stor del är bevarade.

[ Annons ]

– Slottet har fungerat som landshövdingbostad sedan 1700-talet. I samband med att Länsstyrelsen i Halland utökar sina lokaler behöver vi nu renovera och modernisera vissa delar, säger Ulrika Palmblad, förvaltningsområdeschef vid Statens fastighetsverk.

De äldsta delarna är från sekelskiftet 1600 och därefter har slottet byggts om i etapper. För att visa slottets olika skepnader så ska Statens fastighetsverk återskapa två av ämbetsrummen. Eftersom byggnaden har särskilda skyddsföreskrifter kommer renovering utföras med antikvarisk kontroll och alla ändringar görs med tillstånd av Riksantikvarieämbetet.

På sikt kommer en del lokaler att frigöras i Halmstads slott. Till dessa hoppas Statens fastighetsverk hitta en hyresgäst som bedriver en utåtriktad och öppen verksamhet. Detta för att fler Halmstadbor och turister ska få en naturlig tillgång till slottet.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]