[ Annons ]

Finansminister Magdalena Andersson och näringsminister Ibrahim Baylan. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.
Publicerat 8 februari, 2021

”Staten pressar oss att vara myndighet och finansiär av statligt stöd”

Ledningen för 18 av Sveriges största fastighetsägare vill inte inför hyresrabattstödet på nytt. ”Vi kan inte acceptera en ordning som innebär att staten pressar oss som bransch att fungera som både myndighet och finansiär av ett statligt stöd”, skriver de i ett upprop.

Uppropet som skickats till finansminister Magdalena Andersson och näringsminister Ibrahim Baylan är en protest mot att hyresrabattsystemet från i vår återinförs nu igen.

”Vi, som företrädare för Sveriges största fastighetsbolag, uppmanar er att tänka om och lägga resurserna på att förstärka och förlänga omställningsstödet och andra statliga direktstöd till företag istället för att återinföra det dåligt fungerande systemet med hyresrabattstöd. Det är en statlig uppgift att finansiera och bedöma vilka företag som ska få ta del av stöd, inte en enskild bransch.”

[ Annons ]

De 18 som representerar de största fastighetsägaran inom kontor och fastighet, bland annat Vasakronan, Atrium Ljungberg, Castellum och Kungsleden, anser det hyresrabattstöd som fanns för perioden april-juni 2020 konstruerades under stor tidspress och inte var optimalt. 

• fastighetsägare förväntades agera myndighet och bedöma vilka företag som skulle vara berättigade till och få ta del av stödet

• fastighetsägare förväntades att själva finansiera det statliga stödet till lokalhyresgästerna med samma summa som staten

• stödet skapade orimliga förväntningar hos hyresgästerna om att alla företag skulle få hyresrabattstöd

• utformningen av stödet skapade onödigt mycket konflikt och administration för fastighetsägare och våra hyresgäster.

Hyresrabattstödet avvecklades efter andra kvartalet 2020 med hänvisning till att det finns omställningsstöd och andra direktstöd att söka för företag. ”Det är därför mycket anmärkningsvärt att regeringen, trots de uppenbara bristerna föreslår att hyresrabattstödet ska återinföras under perioden januari till mars 2021 med samma upplägg som det tidigare hyresrabattstödet, ”anser undertecknarna och fortsätter:

”Vi kan inte acceptera en ordning som innebär att staten pressar oss som bransch att fungera som både myndighet och finansiär av ett statligt stöd. Ingen annan bransch har ålagts ett motsvarande ansvar. Många hyresgäster är också negativa till denna modell. Vi anser att det är en statlig uppgift att avgöra vilka företag som ska erhålla statligt stöd. Det är också statens uppgift att stå för hela finansieringen av stödet, inte en enskild bransch. Inget annat jämförbart land inom EU har en liknande ordning för stöd till hyresgäster som det regeringen nu föreslår.

”Omställningsstödet, som är ett stöd för att ge företag täckning för fasta kostnader som hyra, måste därför komma på plats snabbare. Korta förlängningar av de statliga direktstöden och långa beslutsprocesser innan stödet är på plats ger inte livskraftiga företag långsiktiga förutsättningar att klara sig genom pandemin. Vi anser därför att omställningsstödet redan nu behöver förlängas hela första halvåret 2021 för att lindra pandemins skada på jobb och företag. 

Men det räcker inte med enbart en förlängning av stöden. Hittills har enbart sex miljarder kronor av den avsatta budgeten om 39 miljarder kronor för omställnings- och omsättningsstöd betalats ut. Handläggnings- och utbetalningstiden måste förkortas kraftig så att stöden verkligen når fram till krisande företag i tid.”

I en kommentar svarar näringsminister Ibrahim Baylan (S):
“Regeringen har presenterat en rad stödåtgärder som tar sikte på olika problem för att tillsammans skapa så bra förutsättningar som möjligt för landets företag att överbrygga de negativa ekonomiska konsekvenserna av den pågående pandemin. I samband med att smittspridningen tilltagit har regeringen meddelat att flera av stödåtgärderna förlängs och förstärks, däribland omställningsstödet och hyresstödet. Det är en tuff situation för många företag, inte minst inom handel och besöksnäring och då behöver vi alla hjälpas åt.”

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]