Backaplan ska förvandlas till en ny stadsdel, med en mer cityliknande handel och bland annat 7 000 nya bostäder. Om 15–20 år kommer det att vara färdigt, men inom ett par år kommer förvandlingen att synas. Illustration: White Arkitekter
Publicerat 8 januari, 2019

Starkt näringsliv och hög efterfrågan på kontor

Starkt näringslivsklimat och hög efterfrågan på nyproducerade kontor. När vi närmar oss slutet av en lång konjunkturcykel finns det skäl att hålla koll på det höga prisläget inom såväl den kommersiella som den privata fastighetsmarknaden.

Näringsliv | Befolkningsutvecklingen i Göteborg fortsätter stabilt uppåt och trenden med en årlig ökning på 1–1,5 procent håller i sig. En ökande sysselsättningsgrad tyder på ett starkt näringslivsklimat i Göteborg.

[ Annons ]

Kontor | Hyresmarknaden för kontor i Göteborg har aldrig tidigare varit så stark som under 2018. Hyresnivån för nyrenoverade eller nyproducerade lokaler i bästa läge kan uppgå till omkring 3 300 kr/kvm, vilket är en förhållandevis stark ökning, motsvarande knappt 20 procent under den senaste treårsperioden.

Handel | De bästa handelsstråken i centrum har hyresnivåer mellan 4 000 och 12 000 kr/kvm uthyrbar area. Vid Backaplan på Hisingen är butiksområdet av äldre karaktär där inte så mycket har hänt de senaste 20 åren. Nu planeras en ny galleria med målet för färdigställande kring 2021, tillsammans med nya bostäder och kontorslokaler.

Andra etableringar som planeras är ett nytt köpcentrum om 37 000 kvadratmeter i Kongahälla, Kungälv och ett nytt köpcentrum vid Nya Ullevi. Där visar Unibail-Rodamco intresse för att bygga en liknande anläggning som Mall of Scandinavia. Blir ett sådant bygge av kan det få stor påverkan på handeln i Göteborg.

Bostäder | Marknaden för flerbostadshus är fortsatt god och det råder sedan länge bostadsbrist. Även om nyproduktionstakten har ökat under senare tid har det inte varit tillräckligt för att utjämna det tidigare underskottet.

Under 2017 uppfördes 2 000 bostäder i Göteborg vilket är lägre än i Malmö och även lägre än under 2016. Antalet påbörjade bostäder har dock ökat efter andra kvartalet 2018.

Investeringsmarknad | Transaktionsaktiviteten i Göteborg gällande bostadsfastigheter är förhållandevis god men försäljningar av större hyresfastigheter eller portföljer lyser med sin frånvaro.

Efterfrågan är hög, men få vill sälja. För mindre hyresfastigheter har köpare till övervägande del varit bostadsrättsföreningar eller lokala aktörer. Det skrala utbudet har inneburit en press nedåt på direktavkastningskraven under senare år och med nivåer som nu är ned mot 1,5 procent för objekt i bästa lägen.

För kommersiella objekt är marknaden fortsatt stark där framförallt kontorsmarknaden visat en stark utveckling.

Peter Eriksson,
Svefa

Myntkabinettet flyttar nästa år ut från Folksams fastighet Pegasus 6 på Slottsbacken och fastigheten kommer då att totalrenoveras. Året efter är de färdiga för inflytt. Illustration: JLL

 

Bra för Volvo är bra för Platzer

Platzer med 70 fastigheter och en total yta om cirka 825 000 kvadratmeter är en av de större på kontorsmarknaden i Göteborg. Enligt P-G Persson, vd på Platzer, har den marknaden mattats något under 2018 jämfört med året innan.

– Sedan är frågan om det beror på att vi närmar oss sämre konjunkturer eller för att det helt enkelt inte finns tillräckligt med moderna kontor att erbjuda. Jag är nog benägen att tro på det sistnämnda, säger P-G Persson. Han tillägger att hyrorna fortfarande är på hög nivå.

Det finns fortsatt efterfrågan på bra kontorsyta men samtidigt är det inte tillräckligt många detaljplaner som kommer ut från Göteborgs Stad, något som även bostadsbyggarna klagat över.

I Gårda, centrala Göteborg, har Platzer två projekt med totalt 52 000 kvadratmeter kontorsyta.
I det ena kommer Skatteverket hyra 55 procent av ytan. Totalt är 70 procent uthyrt

– I sådana här långsiktiga projekt har Platzers styrelse ofta som krav att vi har 50 procent uthyrt innan man drar igång, säger P-G Persson.

Han konstaterar att Platzer, som många andra i Göteborgs näringsliv, gynnats av Volvos goda utveckling de senaste åren.

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]