[ Annons ]

Furutå Gavlar i Torparängen, ska byggas i trä, vilket Växjö kommun satsar på framöver. Illustration: Liljewall arkitekter.
Publicerat 8 november, 2016

Starkt i Växjö även utan snabbtåg

Det byggs mycket i Växjö, såväl bostäder som handel och kontor. Trots att staden inte får en höghastighetsbana finns förutsättningarna för en fortsatt stark bomarknad i Smålandsstaden.

NÄRINGSLIV |I Växjö är konjunkturen i byggbranschen väldigt god just nu och högtrycket känns även av på bygglovsavdelningen. Exempel på pågående projekt är Arenastaden (bostäder, kontor, arenacenter), Hovshaga centrum (bostäder) och stationsområdet (nytt resecentrum, bostäder, kontor).

[ Annons ]

 

KONTOR | Växjös centrumkärna fortsätter att utvecklas. Kontorshuset World Trade Center i sju våningar med Skanska som byggherre beräknas stå klart för inflyttning i oktober 2016. wtc kommer bli arbetsplats för företag som Skanska, Danske Bank, och kpmg. Hyrorna i cbd har ökat något det senaste året och ligger på nivåer från 1 000 kronor upp till topphyror på runt 2 000 kronor per kvadratmeter för nyproducerade och yteffektiva kontor.

 

HANDEL | Järnvägen har varit en barriär i centrum sedan den byggdes. I och med arbetet med stationsområdet och färdigställandet av Västerbron har en koppling mellan centrum och stadsdelen Söder möjliggjorts. Etablering av handel och service söder om järnvägen är en förutsättning för en växande stad som Växjö.

2015 såldes Linnégallerian i en paketaffär om sju handelsfastigheter i Sverige. Bekräftad köpeskilling uppgick till 114 mkr vilket motsvarar drygt 15 000 kronor per kvadratmeter uthyrbar area. Köpare och säljare var Agora respektive Niam.

 

BOSTÄDER | De senaste tre åren har antalet nyproducerade flerbostadshus stadigt ökat och tendensen är en fortsatt hög nyproduktionstakt av bostäder. Nyligen vann Derome och Liljewall en markanvisning för ett av fem bostadskvarter i nya stadsdelen Torparängen i Teleborg. Husen ska uppföras i trä vilket kommer karakterisera hela området. Träbyggnation är något som Växjö kommun satsar starkt på och fram till 2020 är målet att andelen träbaserat byggande ska uppgå till 50 procent.

 

INVESTERINGSMARKNAD | På den kommersiella fastighetsmarknaden i Växjö är Castellum, Kungsleden, Eurocommercial, ca Fastigheter och Stenvalvet stora aktörer. I december 2015 förvärvade Stenvalvet tre centralt belägna fastigheter av Norrporten (numera inom Castellumkoncernen). Bedömd köpeskilling uppgick till drygt en halv miljard kronor och total uthyrbar area är cirka 31 700 kvadratmeter.

 

SLUTSATS | För att ytterligare stärka näringslivet i Växjö och Smålands östra region i stort fanns förhoppningar i Sverigeförhandlingen om en östlig sträckning av Höghastighetsbanan genom Småland. Den 5 april slöts dock en överenskommelse med Värnamo kommun om en västlig sträckning. Trots detta förväntas Växjös näringsliv och bostadsmarknad utvecklas starkt de kommande åren.

 

jimmy-kristensen-tryck
Jimmy Kristensen, regionchef Syd på Hemfosa.

I VÄXJÖ VÅGAR MAN TA BESLUT

Att marknaden mår bra är inget som undgått fastighetsbolaget Hemfosa. De har i dagsläget fyllt nästan alla sina fastigheter i Växjö. Nu står förvaltning, mindre projekt, ombyggnader och tillväxt på agendan.

– Om man jämför med andra svenska orter i samma storlek, finns här en starkt växande företagsmarknad. I Växjö har man alltid varit öppen för att våga
ta beslut som gör att staden
utvecklas framåt, säger Jimmy Kristensen, regionchef Syd på Hemfosa.

Orten fortsätter att utvecklas och här finns ett bra klimat när det gäller byggnation. I likhet med övriga Sverige finns även här en stark efterfrågan på fastigheter för företag och verksamheter.

– Finns det mark att köpa så är vi intresserade. För oss blir det en bra affär, samtidigt som det ger ringar på vattnet. När vi kan erbjuda mark kommer också fler företag och verksamheter att kunna bosätta sig här. Om det byggs mycket i en stad kommer företag att flytta dit, säger Jimmy Kristensen.

Rebecka Falk

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]