[ Annons ]

Universitetet och kulturen är starka drivkrafter till Umeås attraktivitet och till stadens tillväxt. Här konstnärligt Campus i Umeå med skulpturen "Skin 4", Bildmuseet och Arkitekthögskolan. Foto: Johan Gunséus/Umeå universitet.
Publicerat 20 september, 2016

Starkt i universitetstaden

Ett universitet som driver på utvecklingen och en växande befolkning gör att Umeå, Norrlands största stad, fortsatt kan räkna med en stark fastighetsmarknad.

Näringsliv | Umeå är staden i Norrland med den klart starkaste arbetsmarknaden och med en arbetslöshet under medel för riket.

[ Annons ]

Universitetet och universitetssjukhuset är stora arbetsgivare, samt Volvo lastvagnar som är den största privata arbetsgivaren.

Kontor | Inom det före detta regementsområdet I20 ligger idag Umestans företagspark. Här uppförs  nya moderna yteffektiva kontor som kortsiktigt kommer att påverka vakanserna inom det befintliga mer centrala beståndet. Projektet driver även fram större hyresgästanpassningar vid omförhandlingar av befintliga mer centralt belägna lokaler, det för att upprätthåll hyresnivåerna inom det äldre beståndet.

Handel | Butiksmarknaden har under 2016 kraftigt expanderats. Ikea har etablerat sig i staden med dess tillhörande Avion Shoppingcenter om 33 000 kvadratmeter med flertalet nyetableringar för Norrlandsregionen.

Under februari respektive mars öppnade Ikea och shoppingcentret där och området ses som en stor konkurrent till Birstaområdet i Sundsvall. Även centrumhandeln samt handelsområdet Strömpilen kommer att uppleva en förhöjd konkurrens om kunderna där den sistnämnde redan har fått ökade vakanser.

Bostäder | Befolkningen växer kraftigast av Norrlandsorterna, denna utveckling förväntas även hålla i sig under kommande år, då kommunen har som målsättning att växa till 200 000 invånare senast år 2050. För att möta denna tillväxt finns en uttalad ambition om 2 000 nya bostäder per år under samma period.

Priserna på hyresfastigheter har stigit kraftigt under de senaste tre åren, den största anledningen är det låga ränteläget. Flertalet befintliga förvaltningsobjekt ombildas till bostadsrättsföreningar som säljs till föreningar till historiskt låg direktavkastning.

Investeringsmarknad | Intresset för bostäder är stort, även i något sämre lägen. Flertalet regionala fastighetsbolag gjorde sina första förvärv inom orten där konkurrensen om objekten även trissat upp priserna. Den goda efterfrågan bedöms hålla i sig under 2016 med viss potential för fortsatt sjunkande direktavkastningskrav.

Slutsats | Fastighetsmarknaden är stark, såväl vad gäller lokalefterfrågan som transaktioner och satsningar på nyproduktion främst inom bostadsändamål. Den växande befolkningen i Umeå, sätter extra stor förväntning framförallt på att öka bostadsbyggandet. Handeln kommer att vara det stora diskussionsämnet under 2016 där frågorna är hur ikea och Avion Shoppingcenter om sina 33 000 kvadratmeter handelsytor kommer att påverka den sedan tidigare etablerade handeln i staden.

Jonas Olsson, Vd Balticgruppen
Jonas Olsson, Vd Balticgruppen

UMEÅ HAR KNAPPT MÅTT BÄTTRE

För Balticgruppen med allt sitt fastighetsägande i Umeå är förstås stadens attraktionskraft av yttersta vikt. Och ska man tro vd:n Jonas Olsson har Umeå knappt mått bättre än nu.

– Vi har sedan fem år tillbaka en ny anda som verkligen präglar staden. Positiv känsla och stor tilltro. Det märks inte minst nu på sommaren med många studenter som är kvar och sommarjobbar, och allt fler turister söker sig hit, säger Jonas Olsson.

Efter byggandet av kulturhuset Väven nere vid älven har det för Balticgruppen varit stort fokus på att färdigställa Utopia i centrala delen av Umeå – ett utvecklingsprojekt som gått från 25 000 till 55 000 kvadratmeter. Med handel, nöje, hotell, kontor och som grädde på moset 50 bostadsrätter och 10 stadsradhus uppe på taket.

Bostäder är också det som Baltic-gruppen ser ökad efterfrågan av och som man satsar på. Nu ligger en plan att inom tre år bygga 1 000 nya studentbostäder som man själva ska förvalta. I pipen ligger ytterligare cirka 1 000 hyresrätter uppdelat på 4 projekt.

David Grossman

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]